Paratradución editorial

 

Traducción e industrias culturales

Traducción e industrias culturales, Peter Lang, 2014

 

Álvarez Lugrís, Alberto (2014) «Paratraducción editorial» en Montero Domínguez, Xoán [ed.] Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien: Peter Lang, Col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, dirigida por Gerd Wotjak, vol. 96, ISBN: 978-3-631-65302-9. DOI: 10.3726/978-3-653-04446-1, pp. 15-33.

Vén de saír do prelo o volume Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis editado polo profesor Xoán Motero na editorial Peter Lang, no que contribúo cun artigo titulado «Paratraducción editorial». Este traballo recolle e amplía a análise que neste mesmo blog fixen do libro To the Winds Our Sails. Nesta nova publicación comparo as políticas editoriais da devandita escolma de poesía galega traducida ó inglés e ó irlandes no ano 2010 coa tradución galega dos Carmina de Horacio publicada por Aquilino Iglesia Alvariño no 1951 na colección do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos.

Resumo do artigo:

Do mesmo xeito que Gideon Toury (1995) considera que o texto orixinal non é relevante para o estudo das traducións como fenómenos sociais da cultura receptora, tampouco o texto traducido é imprescindible para detectar e analizar as actividades paratradutoras dos editores literarios. Tomando coo exemplo dúas traducións literarias publicadas en contextos sociopolíticos e históricos completamente distintos, analizaremos o papel que os editores desempeñan no xogo de poderes e de identidades que se verifica en toda edición de traducións. Non só a imaxe do outro depende do equilibrio que se constrúa entre os poderes en conflito ou en alianza, senón que mesmo a imaxe e a identidade como comunidade dos receptores pode estar en xogo.

 

 

Deixa unha resposta


nove − = 7


+ nove = 17

Creative Commons License
Os textos e materiais publicados nesta bitácora están regulados, salvo que se indique o contrario, por unha licenza de Recoñecemento - Non Comercial - Sen Obra Derivada .3.0 de Creative Commons.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)