Erros en Google? A tipografía

Confeso que o título, un pouco alarmista de máis, é para chamar a atención… Pero non sobre este blog nin sobre o seu autor (que non precisa crear rebumbios nin polémicas porque non vive das visitas) senón sobre un detalle, pequeno pero moi relevante, do que por casualidade me decatei empregando o omnipresente e omnipotente, case monopolístico, buscador Google. A cuestión é que na páxina de resultados que nos ofrece o buscador, as dúas liñas de texto que se nos dan para indicarnos o contido de cada refrerencia, carecen do formato da páxina web ou documento do que están tiradas. A priori pódese pensar que isto non ten maior importancia porque o que nos interesa é o contido textual; de feito, moitas veces nin entramos nos resultados que nos dá Google porque podemos resolver a dúbida ou obter a información que buscamos con só esas dúas liñas. Pero que sucede cando o formato do texto tamén contén información imprescindible?

Ó buscar terabyte para confirmar o seu valor, Google ofreceume, entre outros, os seguintes resultados:

Busca_terabyte

 

Se, como adoitamos facer nunha busca rápida, quedamos só co dato sen pensalo, sen analizalo, non nos decataremos do enorme erro desta información e reproducirémolo noutros textos, se cadra nunha tradución, etc. Dinos Google que, segundo a Wikipedia, 1 TB = 1012 bytes. Velaí como en moitas ocasións nacen accidentalmente e espállanse informacións erróneas.

Pero cal é o problema? Pode a Wikipedia conter semellante erro? Se pinchamos na ligazón, veremos que non é así:

Terabyte_wiki

O dato correcto é que un TB son 1012 bytes, é dicir, un billón de bytes e non 1012 bytes1, como nos induce a pensar Google. Pequena diferenza.

Eliminar, como fai Google, a información tipográfica do texto orixinal significa amputar unha parte importante da información que este nos ofrece.

A información non se transmite só a través das palabras; o texto, o verdadeiro soporte do contido informativo, é un conxunto formado pola linguaxe verbal e distintas linguaxes non verbais en mútua dependencia; entre estas últimas está, como vemos, a tipografía, que non é só un adorno superficial e prescindible do texto senón unha verdadeira iluminación no sentido orixinal do termo. No grupo de investigación Tradución & Paratradución, conscientes da multidimensionalidade do texto, da súa natureza poliédrica, temos liñas de investigación dedicadas a investigar a relación entre as distintas linguaxes que participan no proceso comunicativo e integran o texto. Nas materias de de grao de Ortotipografía e de Revisión e corrección de textos, por exemplo , aprendemos non só a mellorar a corrección formal dos textos, senón a ler e interpretar correctamente a linguaxe tipográfica. Do mesmo xeito que un texto non é só a suma das palabras que o compoñen, tampouco está codificado empregando só a linguaxe verbal. Como nos di José Yuste Frías nos seus artigos sobre tipografía creativa e máis sobre a paratradución de literatura infantil, os textos, ademais de lerse, vense, co que entran en xogo distintas formas de recepción e interpretación. Non se trata só da indivisible unidade texto-imaxe (cf. tamén aquí) que existe por exemplo na banda deseñada, na publicidade ou no cinema, senón que a disposición das palabras na páxina e mesmo a familia tipografía empregada contribúen tamén á construción da mensaxe dun texto.

Hoxe en día podemos dicir que a tipografía é unha linguaxe simbólica que se superpón e se suma á linguaxe escrita que representa, como un nivel de codificación  (e polo tanto tamén de lectura e interpretación) máis. Ademais de encargarse do deseño das familias de letras coas súas respectivas variantes ou estilos e da disposición dos tipos (modernamente denominados caracteres na composición con ordenador) para formar un texto, a tipografía, e mais concretamente a súa especialización denominada tipografía creativa, ocúpase tanto da distribución do texto na páxina buscando unha finalidade estética como do deseño e fabricación de familias tipográficas artísticas; é dicir familias nas que o glifo (a representación gráfica da letra) e os valores e connotacións que vehicula son tan importantes como a letra representada.

Pero mesmo sen cinguírmonos a esta variedade artística ou creativa da tipografía, as distintas variantes ou estilos tipográficos que un tipo pode tomar son portadores en si mesmos dun simbolismo que complementa os significados denotativo e connotativo das palabras e dos textos nos que se aplican. A diferenza da tipografía creativa (que, como tódalas artes, vai estar determinada en grande medida polas mitoloxías e universos simbólicos de cada cultura, de cada creador), o simbolismo destas variantes ou estilos ten un valor universal e definido por convenio. Deste xeito, o estilo ou variante denominado letra voada ou superior, cando se emprega con tipos que representan cifras ten o valor universalmente compartido e aceptado de identificar o expoñente na notación dunha potencia.  A letra voada ou superior defínese como a letra de menor tamaño de ollo (ó redor dun 40% menor, segundo as familias) que se atopa desprazada cara arriba (ó redor dun 40%) con respecto á liña base.

letra_voada

Google é unha ferramenta moi versátil e case insuperable para calquera profesional da comunicación e das linguas, pero convén termos en conta estes pequenos desaxustes ou defectos para tirármoslle todo o partido posible sen perigo de deixarnos inducir a erros.

 

Nota

1. O prefixo de orixe grega tera- significa literalmente «monstruoso» e continúa a terna que comezan mega- (grande) e xiga- (xigante) dentro dos prefixos de múltiplos de unidades do Sistema Internacional. Non imos entrar nesta ocasión na polémica sobre o uso das unidades do SI (de base 10) ou do binario (de base 2) na medición da capacidade de memoria dos aparellos informáticos.

3 respostas a “Erros en Google? A tipografía”

  1. Muy interesante la entrada. La verdad es que nunca me había fijado en ese error y, de haber sido yo la que hiciese esa búsqueda, seguro que no me habría llamado la atención y que hubiese puesto mal el dato en la traducción.
    Conclusión: a partid de ahora me fijaré más en los detalles tipográficos cuando haga búsquedas en Google.
    Muchas gracias por haber hecho abrir los ojos sobre ese detalle.

    • Grazas a ti, Nazaret, por pasarte por aquí e participar no blog! Como se adoita dicir, “the devil is in the details”… Ás veces un pequeno detalle como este pódenos estragar un traballo de máis envergadura. Nunca está de máis comprobar e confirmar todo o que nos din os oráculos como Google.

  2. Malia que todos temos tendencia a verificar a información que atopamos en Google (deformación profesional) é curioso que sigamos a ler a prensa e deamos por certo todo o que alí aparece, sobre todo se é ideolóxicamente afín a nós.
    A única verdade absoluta é a que podemos encontrar nos power point que nos envían ao correo electrónico.

Deixa unha resposta


seis × 1 =


− 2 = dous

Creative Commons License
Os textos e materiais publicados nesta bitácora están regulados, salvo que se indique o contrario, por unha licenza de Recoñecemento - Non Comercial - Sen Obra Derivada .3.0 de Creative Commons.