Bolsas de estudos da Universidade de Laval, en Canadá

A Dirección rexional de bolsas estranxeiras de Canadá e a Secretarí de Estado de investigación da Universidad de Laval convocan 400 bolsas de estudo para o curso académico 2018-19.

Trátase de bolsas destinadas a nacionais dos países da categoría A (países industrializados europeos e países extraeuropeos) e da categoría B (países en desenvolvemento, países do terceiro mundo e países non europeos) co obxectivo de permitirlles continuar estudos e perfeccionar os seus coñecementos no eido da investigación nos eidos aos que a Universidade de Laval presta especial atención.

Máis información: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/avisos/aviso/show/21288

Comments are closed.