Posto de lector/a na Universidade de Rennes, curso 2019-20

O Departamento de Linguas Extranxeiras Aplicadas ao Comercio Internacional ou á Tradución busca, para o curso 2019-20, a un/ha lector/a de lingua castelá.

Os requisitos son os seguintes :

  • Estar matriculad@ como estudante na Universidade de Vigo, coa que a Universidade de Rennes ten un convenio.
  • Estar matriculad@, como mínimo, no nivel de Mestrado.
  • Ter coñecementos de francés (nivel B1).

As personas interesadas poden enviar o seu currículum e unha carta de presentación, ambos en francés, antes do 3 de maio de 2019 a:
anne.puech@univ-rennes2.fr ou celine.guerot@univ-rennes2.fr.

Comments are closed.