BOE – Convocatoria de probas selectivas para o acceso ao corpo de Tradutores e intérpretes

Publícase no BOE do 19 de marzo de 2019 a onvocatoria de probas selectivas para o acceso ao corpo de Tradutores e intérpretes cos seguintes perfís:

  • unha praza de tradución inglés-castelán
  • unha praza de tradución francés castelán
  • unha praza de tradución e interpretación de francés con tradución inversa e interpretación consecutiva e simultánea
  • tres prazas de tradución inversa castelán-inglés

Acceso á convocatoria no BOE.

Comments are closed.