Defensa de tese de doutoramento: «Simbología y creatividad léxico-semántica en Mia Couto – Una propuesta de análisis traductológico»

 

O vindeiro luns 12 de xullo de 2021 ás 10.00 terá lugar a sesión de presentación e defensa da tese de doutoramento «Simbología y creatividad léxico-semántica en Mia Couto – Una propuesta de análisis traductológico» do noso doutorando Andrés Xosé Salter Igleias, dirixida pola doutora Maribel del Pozo Triviño e o doutor Alberto Álvarez Lugrís.

O tribunal estará composto pola profesora doutora Teresa María Menano Seruya, da Universidade de Lisboa (Presidenta), a profesora doutora Clara Maria Laranjeira Sarmento e Santos, do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP de Porto (Vogal) e o profesor doutor Anxo Fernández Ocampo, da Universidade de Vigo (Secretario).

A sesión de defensa celebrarase na Sala virtual 2 da Escola internacional de doutoramento (https://campusremoto.tv.uvigo.es/access/public/meeting/997477549). O
contrasinal de acceso como alumnado para o público asistente é 7QEhTsgA.

Comments are closed.