Bolsas de Mobilidade para o alumnado de Doutoramento, 2020/2021

OBXECTO:

Contribuír a paliar os gastos ocasionados ao alumnado da Universidade de Vigo matriculado nos programas de doutoramento, con motivo da realización de estadías que permiten o recoñecemento de mención internacional, e demais actividades incluídas na súa programación académica que impliquen desprazamento.

CONTÍA:

DESTINO Desprazamento inferior a 28 días Estadía de 28 días en adiante
Galicia 100 € 100 €
Península Ibérica e Baleares 250 € 750 €
Canarias 450 € 950 €
Europa e hemisferio norteafricano 500 € 1.300 €
Asia e Oceanía 1.000 € 1.800 €
Resto do mundo 800 € 1.600 €

REQUISITOS:

  1. Estar matriculado na Universidade de Vigo no período de tutela de tese no curso académico 2020/21 nalgún dos programas de doutoramento da Universidade de Vigo.
  2. Realizar durante o curso 2020/2021 a actividade (de acordo coa súa programación académica) que implique o desprazamento a outras universidades participantes no programa de doutoramento, a outros centros de investigación, ou a asistencia a congresos e cursos. No caso de estadías de investigación deberá ter unha duración mínima de 28 días.
  3. O desprazamento terá que estar finalizado antes do 01/11/2021, e non poderá conter períodos de baixa temporal no programa de doutoramento.
  4. Contar co informe favorable das persoas directoras da tese e da comisión académica do programa de doutoramento (CAPD).
  5. Ter aprobado pola CAPD o Plan de Investigación.
  6. Para alumnado que ingresara no curso 2018/19 ou anterior, ter aprobadas pola CAPD as avaliacións anuais que pola súa situación lle sexan esixibles:
    • Con carácter xeral ter aprobada a avaliación anual do curso 2019/20.
    • Para alumnado que tivera períodos de baixa no programa de doutoramento, aplicarase unha condición equivalente considerando os seus períodos de alta no programa.

Máis información: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/680

Comments are closed.