Please update your Flash Player to view content.

Presentación

A liña de Antropoloxía e Tradución presenta varios campos de estudo e desenvolve metodoloxías de investigación cualitativas e esencialmente etnográficas. Interésase polas modalidades discretas, polas representacións iconográficas, polo corpo ou a cultura material.

Diante da diversidade das prácticas de tradución e interpretación (TI), moitos especialistas en tradutoloxía tenden a desbotar aqueles casos de estudo que se afastan de parámetros previamente escollidos, como poden ser a tipoloxía ou o xénero textual, ou a combinatoria lingüística. Dito doutro xeito, téndese a modelizar as condutas e os comportamentos sociais e económicos relacionados coa tradución, na busca de regras universais, ou cando menos de hipóteses baseadas na recorrencia de certos fenómenos observados baixo certas condicións.

Para evitalo, adoptamos aquí os seguintes principios:..

Recoñecer o carácter discreto das prácticas populares de TI: ademais dos axentes habituais da TI nos circuítos profesionais ou na industria cultural, todos os individuos de determinado grupo humano están directa ou indirectamente implicados na constante transferencia de textos e de obxectos. Esta sección vai dedicada a explorar o peso da cultura popular e da cultura material na nosa disciplina.

Prestarlle atención á diversidade das prácticas: mentres que os profesionais da tradución carecen das ferramentas e do discurso teórico e analítico preciso, ós teóricos do ámbito de coñecemento da TI resúltalles difícil coñecer a variabilidade das prácticas, pois ó careceren, na maioría dos casos, da condición de tradutores ou intérpretes, non adoitan percibir toda a complexidade e a diversidade das modalidades e das prácticas tanto ocasionais como profesionais.

… e recorremos ás seguintes ferramentas:

Os métodos etnográficos de investigación en TI, por unha banda porque a descrición etnográfica se pode considerar como unha actividade construtora e tradutora, e porque por outra banda a investigación en TI tira proveito dos métodos da etnografía para observar directamente a diversidade dos fenómenos de tradución e interpretación. Nesta sección preténdese transformar a subxectividade da persoa observadora nun auténtico recurso analítico, a partir das historias de vida de todo tipo de axentes, principalmente discretos. A etnografía das prácticas de TI implica unha certa orientación da vida persoal (material, doméstica, emocional...) e cotiá (sociabilidade, identidade...) en ferramentas e tempo de traballo.

O ICOTI, arquivo iconográfico contemporáneo sobre interpretación e tradución, unha sección especial na que se analizan imaxes e se deseñan recursos para a lectura iconográfica das representacións do personaxe de intérprete e de tradutor durante a historia moderna e contemporánea.

 

Responsable: Anxo Fernández Ocampo

 

•Escribir un comentario•


•Código de seguridad•
•Refescar•

Literatura y Traducción

The paratranslation of the works of Primo Levi
01/12/2011 | Xoán M. Garrido Vilariño
article thumbnail

Ficha bibliográfica de la publicación
Garrido Vilariño, Xoán Manuel (2011) «The paratranslation of the works of Primo Levi» in in Federici, Federico M. [ed.] Translating Dialects and Languag [ ... ]


Mestizaje y Traducción

APPEL À TEXTES: MÉTISSAGES ET TRADUCTION
02/05/2012 | José Yuste Frías

Appel à textes :  Alterstice. Revue Internationale de la Recherche Interculturelle  Numéro thématique : MÉTISSAGES ET TRADUCTION Éditeur invité : José Yuste Frías A [ ... ]


Memoria y Traducción

The paratranslation of the works of Primo Levi
01/12/2011 | Xoán M. Garrido Vilariño
article thumbnail

Ficha bibliográfica de la publicación
Garrido Vilariño, Xoán Manuel (2011) «The paratranslation of the works of Primo Levi» in in Federici, Federico M. [ed.] Translating Dialects and Languag [ ... ]


Migración y Traducción

Pour une transculturalité dans la traduction et l’interprétation en milieu social
11/11/2011 | José Yuste Frías
article thumbnail

Colloque international
Vers un réseau francophone d'interprétation en milieu social,

Séville (Espagne),
10 et 11 novembre 2011 L’interprétation en milieu social (IMS) constitue une catégorie d [ ... ]


Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos
11/04/2011 | José Yuste Frías
article thumbnail

  Con la publicación de sus Pictogramas para facilitar la comunicación con las mujeres embarazadas inmigrantes, la Xunta de Galicia parece ignorar por completo la realidad profesional de la&nb [ ... ]


otros artículos

  Antropología y Traducción

  Au seuil de la traduction: la paratraduction
  01/12/2011 | José Yuste Frías
  article thumbnail

    Ficha bibliográfica de la publicación
  Yuste Frías, José (2010) «Au seuil de la traduction : la paratraduction» in Naaijkens, T. [ed./éd.] Event or Incident. Év [ ... ]


  Presentación
  17/11/2011 | Anxo Ocampo

  A liña de Antropoloxía e Tradución presenta varios campos de estudo e desenvolve metodoloxías de investigación cualitativas e esencialmente etnográficas. Interésase polas modalidades discreta [ ... ]


  otros artículos

   Postmodernidad y Traducción

   CALL FOR PAPERS: THE PLACE OF TRANSLATION
   26/09/2010 | Teresa Caneda
   article thumbnail

   Call for Papers: Word and Text – A Journal of Literary Studies and Linguistics, II, 2 (2012) Special issue: THE PLACE OF TRANSLATION Guest editors: Teresa Caneda Cabrera and Rui Carvalho Ho [ ... ]


   Doctorado T&P

    

   Máster en Traducción

    

   Publicaciones T&P

   Produciones T&P

    

   Actividades T&P

   CALENDARIO

   Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)

   •Información del perfil•

   Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
   Application afterInitialise: 0.044 seconds, 4.74 MB
   Application afterRoute: 0.060 seconds, 6.16 MB
   Application afterDispatch: 0.140 seconds, 11.26 MB
   Application afterRender: 4.768 seconds, 20.69 MB

   •Uso de la memoria•

   21777512

   •116 consultas en la lista.•

   1. SELECT *
      FROM qrt_session
      WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
   2. DELETE
      FROM qrt_session
      WHERE ( TIME < '1556231974' )
   3. SELECT *
      FROM qrt_session
      WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
   4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
      VALUES ( 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9','1556232874','','0','1','0' )
   5. SELECT *
      FROM qrt_components
      WHERE parent = 0
   6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
      FROM qrt_plugins
      WHERE published >= 1
      AND access <= 0
      ORDER BY ordering
   7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
   8. SELECT version
      FROM qrt_zoo_version
   9. SELECT m.*, c.`option` AS component
      FROM qrt_menu AS m
      LEFT JOIN qrt_components AS c
      ON m.componentid = c.id
      WHERE m.published = 1
      ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
   10. SELECT *
      FROM qrt_rokcandy
      WHERE published=1
   11. SELECT template
      FROM qrt_templates_menu
      WHERE client_id = 0
      AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
      ORDER BY menuid DESC
      LIMIT 0, 1
   12. SELECT *
      FROM qrt_jcomments_settings
   13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
      FROM qrt_content AS a
      LEFT JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      LEFT JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = cc.SECTION
      AND s.scope = "content"
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN qrt_groups AS g
      ON a.access = g.id
      WHERE a.id = 197
      AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
   14. UPDATE qrt_content
      SET hits = ( hits + 1 )
      WHERE id='197'
   15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM qrt_content AS a
      LEFT JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.username = a.alias
      WHERE a.sectionid = 11
      AND a.state = 1
   16. SELECT *
      FROM qrt_users
      WHERE id = '68'
   17. SELECT t.id,t.name,t.hits
      FROM qrt_tag_term AS t
      LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
      ON c.tid=t.id
      WHERE c.cid=197
      ORDER BY t.weight DESC,t.name
   18. SELECT created_by, sectionid, catid
      FROM qrt_content
      WHERE id='197'
   19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM qrt_content AS a
      LEFT JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      WHERE a.id = 197
   20. SELECT COUNT(*)

      FROM qrt_jcomments

      WHERE object_id = 197

      AND object_group = 'com_content'

      AND published = 1
   21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
      FROM qrt_modules AS m
      LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
      ON mm.moduleid = m.id
      WHERE m.published = 1
      AND m.access <= 0
      AND m.client_id = 0
      AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
      ORDER BY POSITION, ordering
   22. SELECT params
      FROM qrt_components AS c
      WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
   23. SELECT template  
      FROM qrt_templates_menu  
      WHERE client_id = 0  
      AND menuid = 0
   24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
      ON r.content_id = a.id
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY  RAND()
      LIMIT 0, 4
   25. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '153'
   26. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 153
   27. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 153
   28. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 153
   29. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '152'
   30. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 152
   31. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 152
   32. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 152
   33. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '150'
   34. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 150
   35. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 150
   36. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 150
   37. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '151'
   38. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 151
   39. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 151
   40. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 151
   41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
      ON r.content_id = a.id
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY  RAND()
      LIMIT 0, 4
   42. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '248'
   43. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 248
   44. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 248
   45. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 248
   46. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '195'
   47. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 195
   48. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 195
   49. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 195
   50. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '143'
   51. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 143
   52. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 143
   53. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 143
   54. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '252'
   55. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 252
   56. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 252
   57. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 252
   58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
      ON r.content_id = a.id
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY  RAND()
      LIMIT 0, 4
   59. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '186'
   60. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 186
   61. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 186
   62. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 186
   63. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '185'
   64. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 185
   65. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 185
   66. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 185
   67. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '188'
   68. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 188
   69. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 188
   70. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 188
   71. SELECT *
      FROM qrt_content
      WHERE id = '189'
   72. SELECT title
      FROM qrt_content
      WHERE id = 189
   73. SELECT rating_sum
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 189
   74. SELECT rating_count
      FROM qrt_content_rating
      WHERE content_id = 189
   75. SELECT name,hits
      FROM qrt_tag_term
      ORDER BY hits DESC
      LIMIT 0, 28
   76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
      FROM qrt_content AS a
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
      WHERE a.state = 1
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
      AND s.id > 0
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
      AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
      AND (s.id=7)
      AND s.published = 1
      AND cc.published = 1
      ORDER BY a.created DESC
      LIMIT 0, 5
   77. SELECT MAX(id)
      FROM qrt_menu
      WHERE link LIKE '%index.php?option=com_jcalpro%'
      AND published <> '-2'
   78. SELECT *
      FROM qrt_jcalpro2_config
   79. SELECT unix_timestamp( '2019-04-25 22:54:39');
   80. SELECT name
      FROM qrt_jcalpro2_themes
      WHERE published= '1'
   81. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'registered'
   82. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 4
      AND g1.lft <11
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   83. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public backend'
   84. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 13
      AND g1.lft <20
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   85. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   86. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'manager'
   87. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 14
      AND g1.lft <19
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   88. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   89. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'manager'
   90. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 14
      AND g1.lft <19
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   91. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   92. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'manager'
   93. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 14
      AND g1.lft <19
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   94. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   95. SELECT
            cat_id, level
     
      FROM
            qrt_jcalpro2_categories
   96. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public frontend'
   97. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 3
      AND g1.lft <12
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   98. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public backend'
   99. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 13
      AND g1.lft <20
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   100. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   101. SELECT
            cal_id, level
     
      FROM
            qrt_jcalpro2_calendars
   102. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public frontend'
   103. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 3
      AND g1.lft <12
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   104. SELECT lft, rgt
      FROM qrt_core_acl_aro_groups
      WHERE name = 'public backend'
   105. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
      FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
      INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
      ON g1.lft BETWEEN g2.lft
      AND g2.rgt
      WHERE g1.lft > 13
      AND g1.lft <20
      GROUP BY g1.name
      ORDER BY g1.lft
   106. SELECT id, name
      FROM qrt_core_acl_aro_groups;
   107. SELECT cat_id
      FROM qrt_jcalpro2_categories
      WHERE `published`='1'
   108. SELECT cal_id
      FROM qrt_jcalpro2_calendars
      WHERE `published`='1'
   109. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
      FROM qrt_jcalpro2_events AS e
      LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
      ON e.cat=c.cat_id  
      LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
      ON e.cal_id=cal.cal_id
      WHERE (    ( e.start_date <= '2019-04-25 00:00:00'
      AND e.end_date >= '2018-11-30 23:59:59'
      AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
      AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
      AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-04-25 00:00:00'
      AND e.start_date < '2018-11-30 23:59:59')  
      AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-04-25 00:00:00'
      AND e.start_date <= '2018-11-30 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-04-25 00:00:00'
      AND e.end_date <= '2018-11-30 23:59:59' ) )
      AND c.published = '1'
      AND e.published = '1'
      AND cal.published='1'
      AND approved = '1'
      AND e.cat IN (1)
      AND e.cal_id IN (1)
      AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
      AND e.private = '1'))
      ORDER BY start_date,title ASC
   110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=54 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=58 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=52 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=54 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=55 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=56 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10
   116. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
     
      FROM qrt_content AS a
     
      LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
      ON f.content_id = a.id
     
      LEFT JOIN qrt_users AS u
      ON u.id = a.created_by
     
      INNER JOIN qrt_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
     
      INNER JOIN qrt_sections AS s
      ON s.id = a.sectionid
     
      WHERE ( a.state = 1
      AND a.sectionid > 0 )
     
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
     
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
     
      AND a.access <= 0
      AND cc.access <= 0
      AND s.access <= 0
     
      AND ( a.catid=57 )
     
      AND ( a.sectionid=7 )
     
      AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
     
      AND s.published = 1
     
      AND cc.published = 1
     
      ORDER BY a.created DESC
     
      LIMIT 0,10

   •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

    •Archivos de idioma cargados•

    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_system_gauthor.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/en-GB/en-GB.plg_system_gauthor.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.plg_system_debug.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_zoo.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_jcomments.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_content.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_content_jsmallfib.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_tag.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.com_tag.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_frontend_attachments.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_attachments_attachments_plugin_framework.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_attachments_attachments_for_content.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.plg_content_pagebreak.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.com_k2.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.com_k2.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_login.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/components/com_widgetkit/language/es-ES/es-ES.widgetkit.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/components/com_widgetkit/language/en-GB/en-GB.widgetkit.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.tpl_doss_rt_syndicate_j15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.tpl_doss_rt_syndicate_j15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_roknavmenu.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_roknavmenu.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_roknavmenu_boost.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/en-GB/en-GB.plg_roknavmenu_boost.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/es-ES/es-ES.plg_roknavmenu_extendedlink.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/administrator/language/en-GB/en-GB.plg_roknavmenu_extendedlink.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_jstats_activate.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_jstats_activate.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_aidanews.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_aidanews.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_widgetkit_twitter.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_widgetkit_twitter.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_mostReadTags.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_mostReadTags.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_latestnews.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_jcalpro_minical_J15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_jcalpro_minical_J15.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_minifrontpage.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_minifrontpage.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_breadcrumbs.ini 1
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/es-ES/es-ES.mod_novasfh.ini
    • /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/language/en-GB/en-GB.mod_novasfh.ini 1

    •Diagnóstico de frases no traducidas•

    DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
    MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
    

    •DiseFrases no traducidas de diseñador•

    
    # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
    
    DEFAULT=default
    
    # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
    
    MANAGER=Manager
    PUBLISHER=Publisher
    SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator
    Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre 2018
    Do Lu Ma Mi Ju Vi
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30

    It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


    •Información del perfil•

    Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
    Application afterInitialise: 0.044 seconds, 4.74 MB
    Application afterRoute: 0.060 seconds, 6.16 MB
    Application afterDispatch: 0.140 seconds, 11.26 MB
    Application afterRender: 4.768 seconds, 20.69 MB

    •Uso de la memoria•

    21777512

    •116 consultas en la lista.•

    1. SELECT *
       FROM qrt_session
       WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
    2. DELETE
       FROM qrt_session
       WHERE ( TIME < '1556231974' )
    3. SELECT *
       FROM qrt_session
       WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
    4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
       VALUES ( 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9','1556232874','','0','1','0' )
    5. SELECT *
       FROM qrt_components
       WHERE parent = 0
    6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
       FROM qrt_plugins
       WHERE published >= 1
       AND access <= 0
       ORDER BY ordering
    7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
    8. SELECT version
       FROM qrt_zoo_version
    9. SELECT m.*, c.`option` AS component
       FROM qrt_menu AS m
       LEFT JOIN qrt_components AS c
       ON m.componentid = c.id
       WHERE m.published = 1
       ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
    10. SELECT *
       FROM qrt_rokcandy
       WHERE published=1
    11. SELECT template
       FROM qrt_templates_menu
       WHERE client_id = 0
       AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
       ORDER BY menuid DESC
       LIMIT 0, 1
    12. SELECT *
       FROM qrt_jcomments_settings
    13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
       FROM qrt_content AS a
       LEFT JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       LEFT JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = cc.SECTION
       AND s.scope = "content"
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
       LEFT JOIN qrt_groups AS g
       ON a.access = g.id
       WHERE a.id = 197
       AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
    14. UPDATE qrt_content
       SET hits = ( hits + 1 )
       WHERE id='197'
    15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
       FROM qrt_content AS a
       LEFT JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.username = a.alias
       WHERE a.sectionid = 11
       AND a.state = 1
    16. SELECT *
       FROM qrt_users
       WHERE id = '68'
    17. SELECT t.id,t.name,t.hits
       FROM qrt_tag_term AS t
       LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
       ON c.tid=t.id
       WHERE c.cid=197
       ORDER BY t.weight DESC,t.name
    18. SELECT created_by, sectionid, catid
       FROM qrt_content
       WHERE id='197'
    19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
       FROM qrt_content AS a
       LEFT JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       WHERE a.id = 197
    20. SELECT COUNT(*)

       FROM qrt_jcomments

       WHERE object_id = 197

       AND object_group = 'com_content'

       AND published = 1
    21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
       FROM qrt_modules AS m
       LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
       ON mm.moduleid = m.id
       WHERE m.published = 1
       AND m.access <= 0
       AND m.client_id = 0
       AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
       ORDER BY POSITION, ordering
    22. SELECT params
       FROM qrt_components AS c
       WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
    23. SELECT template  
       FROM qrt_templates_menu  
       WHERE client_id = 0  
       AND menuid = 0
    24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
       ON r.content_id = a.id
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY  RAND()
       LIMIT 0, 4
    25. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '153'
    26. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 153
    27. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 153
    28. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 153
    29. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '152'
    30. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 152
    31. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 152
    32. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 152
    33. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '150'
    34. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 150
    35. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 150
    36. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 150
    37. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '151'
    38. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 151
    39. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 151
    40. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 151
    41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
       ON r.content_id = a.id
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY  RAND()
       LIMIT 0, 4
    42. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '248'
    43. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 248
    44. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 248
    45. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 248
    46. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '195'
    47. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 195
    48. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 195
    49. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 195
    50. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '143'
    51. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 143
    52. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 143
    53. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 143
    54. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '252'
    55. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 252
    56. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 252
    57. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 252
    58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
       ON r.content_id = a.id
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY  RAND()
       LIMIT 0, 4
    59. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '186'
    60. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 186
    61. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 186
    62. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 186
    63. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '185'
    64. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 185
    65. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 185
    66. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 185
    67. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '188'
    68. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 188
    69. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 188
    70. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 188
    71. SELECT *
       FROM qrt_content
       WHERE id = '189'
    72. SELECT title
       FROM qrt_content
       WHERE id = 189
    73. SELECT rating_sum
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 189
    74. SELECT rating_count
       FROM qrt_content_rating
       WHERE content_id = 189
    75. SELECT name,hits
       FROM qrt_tag_term
       ORDER BY hits DESC
       LIMIT 0, 28
    76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
       FROM qrt_content AS a
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
       WHERE a.state = 1
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
       AND s.id > 0
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
       AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
       AND (s.id=7)
       AND s.published = 1
       AND cc.published = 1
       ORDER BY a.created DESC
       LIMIT 0, 5
    77. SELECT MAX(id)
       FROM qrt_menu
       WHERE link LIKE '%index.php?option=com_jcalpro%'
       AND published <> '-2'
    78. SELECT *
       FROM qrt_jcalpro2_config
    79. SELECT unix_timestamp( '2019-04-25 22:54:39');
    80. SELECT name
       FROM qrt_jcalpro2_themes
       WHERE published= '1'
    81. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'registered'
    82. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 4
       AND g1.lft <11
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    83. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public backend'
    84. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 13
       AND g1.lft <20
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    85. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    86. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'manager'
    87. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 14
       AND g1.lft <19
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    88. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    89. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'manager'
    90. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 14
       AND g1.lft <19
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    91. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    92. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'manager'
    93. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 14
       AND g1.lft <19
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    94. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    95. SELECT
             cat_id, level
      
       FROM
             qrt_jcalpro2_categories
    96. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public frontend'
    97. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 3
       AND g1.lft <12
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    98. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public backend'
    99. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 13
       AND g1.lft <20
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    100. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    101. SELECT
             cal_id, level
      
       FROM
             qrt_jcalpro2_calendars
    102. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public frontend'
    103. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 3
       AND g1.lft <12
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    104. SELECT lft, rgt
       FROM qrt_core_acl_aro_groups
       WHERE name = 'public backend'
    105. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
       FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
       INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
       ON g1.lft BETWEEN g2.lft
       AND g2.rgt
       WHERE g1.lft > 13
       AND g1.lft <20
       GROUP BY g1.name
       ORDER BY g1.lft
    106. SELECT id, name
       FROM qrt_core_acl_aro_groups;
    107. SELECT cat_id
       FROM qrt_jcalpro2_categories
       WHERE `published`='1'
    108. SELECT cal_id
       FROM qrt_jcalpro2_calendars
       WHERE `published`='1'
    109. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
       FROM qrt_jcalpro2_events AS e
       LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
       ON e.cat=c.cat_id  
       LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
       ON e.cal_id=cal.cal_id
       WHERE (    ( e.start_date <= '2019-04-25 00:00:00'
       AND e.end_date >= '2018-11-30 23:59:59'
       AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
       AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
       AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-04-25 00:00:00'
       AND e.start_date < '2018-11-30 23:59:59')  
       AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-04-25 00:00:00'
       AND e.start_date <= '2018-11-30 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-04-25 00:00:00'
       AND e.end_date <= '2018-11-30 23:59:59' ) )
       AND c.published = '1'
       AND e.published = '1'
       AND cal.published='1'
       AND approved = '1'
       AND e.cat IN (1)
       AND e.cal_id IN (1)
       AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
       AND e.private = '1'))
       ORDER BY start_date,title ASC
    110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=54 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=58 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=52 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=54 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=55 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=56 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10
    116. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
      
       FROM qrt_content AS a
      
       LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
       ON f.content_id = a.id
      
       LEFT JOIN qrt_users AS u
       ON u.id = a.created_by
      
       INNER JOIN qrt_categories AS cc
       ON cc.id = a.catid
      
       INNER JOIN qrt_sections AS s
       ON s.id = a.sectionid
      
       WHERE ( a.state = 1
       AND a.sectionid > 0 )
      
       AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
      
       AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
      
       AND a.access <= 0
       AND cc.access <= 0
       AND s.access <= 0
      
       AND ( a.catid=57 )
      
       AND ( a.sectionid=7 )
      
       AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
      
       AND s.published = 1
      
       AND cc.published = 1
      
       ORDER BY a.created DESC
      
       LIMIT 0,10

    •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

     •Archivos de idioma cargados•

     •Diagnóstico de frases no traducidas•

     DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
     MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
     

     •DiseFrases no traducidas de diseñador•

     
     # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
     
     DEFAULT=default
     
     # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
     
     MANAGER=Manager
     PUBLISHER=Publisher
     SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator

     Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)

     •Información del perfil•

     Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
     Application afterInitialise: 0.044 seconds, 4.74 MB
     Application afterRoute: 0.060 seconds, 6.16 MB
     Application afterDispatch: 0.140 seconds, 11.26 MB
     Application afterRender: 4.768 seconds, 20.69 MB

     •Uso de la memoria•

     21777512

     •116 consultas en la lista.•

     1. SELECT *
        FROM qrt_session
        WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
     2. DELETE
        FROM qrt_session
        WHERE ( TIME < '1556231974' )
     3. SELECT *
        FROM qrt_session
        WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
     4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
        VALUES ( 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9','1556232874','','0','1','0' )
     5. SELECT *
        FROM qrt_components
        WHERE parent = 0
     6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
        FROM qrt_plugins
        WHERE published >= 1
        AND access <= 0
        ORDER BY ordering
     7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
     8. SELECT version
        FROM qrt_zoo_version
     9. SELECT m.*, c.`option` AS component
        FROM qrt_menu AS m
        LEFT JOIN qrt_components AS c
        ON m.componentid = c.id
        WHERE m.published = 1
        ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
     10. SELECT *
        FROM qrt_rokcandy
        WHERE published=1
     11. SELECT template
        FROM qrt_templates_menu
        WHERE client_id = 0
        AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
        ORDER BY menuid DESC
        LIMIT 0, 1
     12. SELECT *
        FROM qrt_jcomments_settings
     13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
        FROM qrt_content AS a
        LEFT JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        LEFT JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = cc.SECTION
        AND s.scope = "content"
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
        LEFT JOIN qrt_groups AS g
        ON a.access = g.id
        WHERE a.id = 197
        AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
     14. UPDATE qrt_content
        SET hits = ( hits + 1 )
        WHERE id='197'
     15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
        FROM qrt_content AS a
        LEFT JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.username = a.alias
        WHERE a.sectionid = 11
        AND a.state = 1
     16. SELECT *
        FROM qrt_users
        WHERE id = '68'
     17. SELECT t.id,t.name,t.hits
        FROM qrt_tag_term AS t
        LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
        ON c.tid=t.id
        WHERE c.cid=197
        ORDER BY t.weight DESC,t.name
     18. SELECT created_by, sectionid, catid
        FROM qrt_content
        WHERE id='197'
     19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
        FROM qrt_content AS a
        LEFT JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        WHERE a.id = 197
     20. SELECT COUNT(*)

        FROM qrt_jcomments

        WHERE object_id = 197

        AND object_group = 'com_content'

        AND published = 1
     21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
        FROM qrt_modules AS m
        LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
        ON mm.moduleid = m.id
        WHERE m.published = 1
        AND m.access <= 0
        AND m.client_id = 0
        AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
        ORDER BY POSITION, ordering
     22. SELECT params
        FROM qrt_components AS c
        WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
     23. SELECT template  
        FROM qrt_templates_menu  
        WHERE client_id = 0  
        AND menuid = 0
     24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
        ON r.content_id = a.id
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY  RAND()
        LIMIT 0, 4
     25. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '153'
     26. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 153
     27. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 153
     28. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 153
     29. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '152'
     30. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 152
     31. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 152
     32. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 152
     33. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '150'
     34. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 150
     35. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 150
     36. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 150
     37. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '151'
     38. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 151
     39. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 151
     40. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 151
     41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
        ON r.content_id = a.id
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY  RAND()
        LIMIT 0, 4
     42. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '248'
     43. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 248
     44. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 248
     45. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 248
     46. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '195'
     47. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 195
     48. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 195
     49. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 195
     50. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '143'
     51. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 143
     52. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 143
     53. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 143
     54. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '252'
     55. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 252
     56. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 252
     57. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 252
     58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
        ON r.content_id = a.id
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY  RAND()
        LIMIT 0, 4
     59. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '186'
     60. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 186
     61. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 186
     62. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 186
     63. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '185'
     64. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 185
     65. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 185
     66. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 185
     67. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '188'
     68. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 188
     69. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 188
     70. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 188
     71. SELECT *
        FROM qrt_content
        WHERE id = '189'
     72. SELECT title
        FROM qrt_content
        WHERE id = 189
     73. SELECT rating_sum
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 189
     74. SELECT rating_count
        FROM qrt_content_rating
        WHERE content_id = 189
     75. SELECT name,hits
        FROM qrt_tag_term
        ORDER BY hits DESC
        LIMIT 0, 28
     76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
        FROM qrt_content AS a
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
        WHERE a.state = 1
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
        AND s.id > 0
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
        AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
        AND (s.id=7)
        AND s.published = 1
        AND cc.published = 1
        ORDER BY a.created DESC
        LIMIT 0, 5
     77. SELECT MAX(id)
        FROM qrt_menu
        WHERE link LIKE '%index.php?option=com_jcalpro%'
        AND published <> '-2'
     78. SELECT *
        FROM qrt_jcalpro2_config
     79. SELECT unix_timestamp( '2019-04-25 22:54:39');
     80. SELECT name
        FROM qrt_jcalpro2_themes
        WHERE published= '1'
     81. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'registered'
     82. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 4
        AND g1.lft <11
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     83. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public backend'
     84. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 13
        AND g1.lft <20
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     85. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     86. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'manager'
     87. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 14
        AND g1.lft <19
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     88. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     89. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'manager'
     90. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 14
        AND g1.lft <19
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     91. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     92. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'manager'
     93. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 14
        AND g1.lft <19
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     94. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     95. SELECT
              cat_id, level
       
        FROM
              qrt_jcalpro2_categories
     96. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public frontend'
     97. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 3
        AND g1.lft <12
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     98. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public backend'
     99. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 13
        AND g1.lft <20
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     100. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     101. SELECT
              cal_id, level
       
        FROM
              qrt_jcalpro2_calendars
     102. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public frontend'
     103. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 3
        AND g1.lft <12
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     104. SELECT lft, rgt
        FROM qrt_core_acl_aro_groups
        WHERE name = 'public backend'
     105. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
        FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
        INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
        ON g1.lft BETWEEN g2.lft
        AND g2.rgt
        WHERE g1.lft > 13
        AND g1.lft <20
        GROUP BY g1.name
        ORDER BY g1.lft
     106. SELECT id, name
        FROM qrt_core_acl_aro_groups;
     107. SELECT cat_id
        FROM qrt_jcalpro2_categories
        WHERE `published`='1'
     108. SELECT cal_id
        FROM qrt_jcalpro2_calendars
        WHERE `published`='1'
     109. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
        FROM qrt_jcalpro2_events AS e
        LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
        ON e.cat=c.cat_id  
        LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
        ON e.cal_id=cal.cal_id
        WHERE (    ( e.start_date <= '2019-04-25 00:00:00'
        AND e.end_date >= '2018-11-30 23:59:59'
        AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
        AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
        AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-04-25 00:00:00'
        AND e.start_date < '2018-11-30 23:59:59')  
        AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-04-25 00:00:00'
        AND e.start_date <= '2018-11-30 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-04-25 00:00:00'
        AND e.end_date <= '2018-11-30 23:59:59' ) )
        AND c.published = '1'
        AND e.published = '1'
        AND cal.published='1'
        AND approved = '1'
        AND e.cat IN (1)
        AND e.cal_id IN (1)
        AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
        AND e.private = '1'))
        ORDER BY start_date,title ASC
     110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=54 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=58 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=52 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=54 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=55 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=56 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10
     116. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
       
        FROM qrt_content AS a
       
        LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
        ON f.content_id = a.id
       
        LEFT JOIN qrt_users AS u
        ON u.id = a.created_by
       
        INNER JOIN qrt_categories AS cc
        ON cc.id = a.catid
       
        INNER JOIN qrt_sections AS s
        ON s.id = a.sectionid
       
        WHERE ( a.state = 1
        AND a.sectionid > 0 )
       
        AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
       
        AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
       
        AND a.access <= 0
        AND cc.access <= 0
        AND s.access <= 0
       
        AND ( a.catid=57 )
       
        AND ( a.sectionid=7 )
       
        AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
       
        AND s.published = 1
       
        AND cc.published = 1
       
        ORDER BY a.created DESC
       
        LIMIT 0,10

     •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

      •Archivos de idioma cargados•

      •Diagnóstico de frases no traducidas•

      DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
      MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
      

      •DiseFrases no traducidas de diseñador•

      
      # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
      
      DEFAULT=default
      
      # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
      
      MANAGER=Manager
      PUBLISHER=Publisher
      SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator

      Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)

      •Información del perfil•

      Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.42 MB
      Application afterInitialise: 0.044 seconds, 4.74 MB
      Application afterRoute: 0.060 seconds, 6.16 MB
      Application afterDispatch: 0.140 seconds, 11.26 MB
      Application afterRender: 4.768 seconds, 20.69 MB

      •Uso de la memoria•

      21777512

      •116 consultas en la lista.•

      1. SELECT *
         FROM qrt_session
         WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
      2. DELETE
         FROM qrt_session
         WHERE ( TIME < '1556231974' )
      3. SELECT *
         FROM qrt_session
         WHERE session_id = 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9'
      4. INSERT INTO `qrt_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
         VALUES ( 'bf29d26c6bfde0c476259ba1971289e9','1556232874','','0','1','0' )
      5. SELECT *
         FROM qrt_components
         WHERE parent = 0
      6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
         FROM qrt_plugins
         WHERE published >= 1
         AND access <= 0
         ORDER BY ordering
      7. CREATE TABLE IF NOT EXISTS qrt_zoo_version (version VARCHAR(255) NOT NULL) ENGINE=MyISAM;
      8. SELECT version
         FROM qrt_zoo_version
      9. SELECT m.*, c.`option` AS component
         FROM qrt_menu AS m
         LEFT JOIN qrt_components AS c
         ON m.componentid = c.id
         WHERE m.published = 1
         ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
      10. SELECT *
         FROM qrt_rokcandy
         WHERE published=1
      11. SELECT template
         FROM qrt_templates_menu
         WHERE client_id = 0
         AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
         ORDER BY menuid DESC
         LIMIT 0, 1
      12. SELECT *
         FROM qrt_jcomments_settings
      13. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
         FROM qrt_content AS a
         LEFT JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         LEFT JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = cc.SECTION
         AND s.scope = "content"
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
         LEFT JOIN qrt_groups AS g
         ON a.access = g.id
         WHERE a.id = 197
         AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
      14. UPDATE qrt_content
         SET hits = ( hits + 1 )
         WHERE id='197'
      15. SELECT a.id, a.alias AS username, a.title AS fullname, a.catid, a.sectionid, a.introtext AS intro, u.email AS email, u.id AS user_id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
         FROM qrt_content AS a
         LEFT JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.username = a.alias
         WHERE a.sectionid = 11
         AND a.state = 1
      16. SELECT *
         FROM qrt_users
         WHERE id = '68'
      17. SELECT t.id,t.name,t.hits
         FROM qrt_tag_term AS t
         LEFT JOIN qrt_tag_term_content AS c  
         ON c.tid=t.id
         WHERE c.cid=197
         ORDER BY t.weight DESC,t.name
      18. SELECT created_by, sectionid, catid
         FROM qrt_content
         WHERE id='197'
      19. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
         FROM qrt_content AS a
         LEFT JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         WHERE a.id = 197
      20. SELECT COUNT(*)

         FROM qrt_jcomments

         WHERE object_id = 197

         AND object_group = 'com_content'

         AND published = 1
      21. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
         FROM qrt_modules AS m
         LEFT JOIN qrt_modules_menu AS mm
         ON mm.moduleid = m.id
         WHERE m.published = 1
         AND m.access <= 0
         AND m.client_id = 0
         AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
         ORDER BY POSITION, ordering
      22. SELECT params
         FROM qrt_components AS c
         WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
      23. SELECT template  
         FROM qrt_templates_menu  
         WHERE client_id = 0  
         AND menuid = 0
      24. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
         ON r.content_id = a.id
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( ( a.catid IN ( 61 ) ) )
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY  RAND()
         LIMIT 0, 4
      25. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '153'
      26. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 153
      27. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 153
      28. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 153
      29. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '152'
      30. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 152
      31. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 152
      32. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 152
      33. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '150'
      34. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 150
      35. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 150
      36. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 150
      37. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '151'
      38. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 151
      39. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 151
      40. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 151
      41. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
         ON r.content_id = a.id
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( ( a.catid IN ( 60 ) ) )
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY  RAND()
         LIMIT 0, 4
      42. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '248'
      43. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 248
      44. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 248
      45. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 248
      46. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '195'
      47. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 195
      48. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 195
      49. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 195
      50. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '143'
      51. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 143
      52. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 143
      53. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 143
      54. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '252'
      55. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 252
      56. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 252
      57. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 252
      58. SELECT DISTINCT a.*, a.images, cc.alias AS catalias,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug  
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         LEFT JOIN qrt_content_rating AS r
         ON r.content_id = a.id
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( ( a.catid IN ( 62 ) ) )
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY  RAND()
         LIMIT 0, 4
      59. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '186'
      60. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 186
      61. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 186
      62. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 186
      63. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '185'
      64. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 185
      65. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 185
      66. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 185
      67. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '188'
      68. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 188
      69. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 188
      70. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 188
      71. SELECT *
         FROM qrt_content
         WHERE id = '189'
      72. SELECT title
         FROM qrt_content
         WHERE id = 189
      73. SELECT rating_sum
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 189
      74. SELECT rating_count
         FROM qrt_content_rating
         WHERE content_id = 189
      75. SELECT name,hits
         FROM qrt_tag_term
         ORDER BY hits DESC
         LIMIT 0, 28
      76. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
         FROM qrt_content AS a
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
         WHERE a.state = 1
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:34' )
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:34' )
         AND s.id > 0
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
         AND (cc.id=51 OR cc.id=52 OR cc.id=53 OR cc.id=54 OR cc.id=55 OR cc.id=56)
         AND (s.id=7)
         AND s.published = 1
         AND cc.published = 1
         ORDER BY a.created DESC
         LIMIT 0, 5
      77. SELECT MAX(id)
         FROM qrt_menu
         WHERE link LIKE '%index.php?option=com_jcalpro%'
         AND published <> '-2'
      78. SELECT *
         FROM qrt_jcalpro2_config
      79. SELECT unix_timestamp( '2019-04-25 22:54:39');
      80. SELECT name
         FROM qrt_jcalpro2_themes
         WHERE published= '1'
      81. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'registered'
      82. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 4
         AND g1.lft <11
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      83. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public backend'
      84. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 13
         AND g1.lft <20
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      85. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      86. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'manager'
      87. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 14
         AND g1.lft <19
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      88. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      89. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'manager'
      90. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 14
         AND g1.lft <19
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      91. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      92. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'manager'
      93. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 14
         AND g1.lft <19
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      94. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      95. SELECT
               cat_id, level
        
         FROM
               qrt_jcalpro2_categories
      96. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public frontend'
      97. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 3
         AND g1.lft <12
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      98. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public backend'
      99. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 13
         AND g1.lft <20
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      100. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      101. SELECT
               cal_id, level
        
         FROM
               qrt_jcalpro2_calendars
      102. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public frontend'
      103. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 3
         AND g1.lft <12
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      104. SELECT lft, rgt
         FROM qrt_core_acl_aro_groups
         WHERE name = 'public backend'
      105. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level
         FROM qrt_core_acl_aro_groups AS g1
         INNER JOIN qrt_core_acl_aro_groups AS g2
         ON g1.lft BETWEEN g2.lft
         AND g2.rgt
         WHERE g1.lft > 13
         AND g1.lft <20
         GROUP BY g1.name
         ORDER BY g1.lft
      106. SELECT id, name
         FROM qrt_core_acl_aro_groups;
      107. SELECT cat_id
         FROM qrt_jcalpro2_categories
         WHERE `published`='1'
      108. SELECT cal_id
         FROM qrt_jcalpro2_calendars
         WHERE `published`='1'
      109. SELECT e.*, c.cat_id, c.cat_name, c.color, c.description AS cat_desc
         FROM qrt_jcalpro2_events AS e
         LEFT JOIN qrt_jcalpro2_categories AS c
         ON e.cat=c.cat_id  
         LEFT JOIN qrt_jcalpro2_calendars AS cal
         ON e.cal_id=cal.cal_id
         WHERE (    ( e.start_date <= '2019-04-25 00:00:00'
         AND e.end_date >= '2018-11-30 23:59:59'
         AND e.end_date != '2038-01-18 00:00:00'
         AND e.end_date != '0000-00-00 00:00:01'
         AND e.end_date != '9999-12-01 00:00:00')  OR ((e.start_date >= '2019-04-25 00:00:00'
         AND e.start_date < '2018-11-30 23:59:59')  
         AND (e.end_date = '2038-01-18 00:00:00' OR e.end_date = '0000-00-00 00:00:01' OR e.end_date = '9999-12-01 00:00:00'))   OR ( e.start_date > '2019-04-25 00:00:00'
         AND e.start_date <= '2018-11-30 23:59:59')  OR ( e.end_date > '2019-04-25 00:00:00'
         AND e.end_date <= '2018-11-30 23:59:59' ) )
         AND c.published = '1'
         AND e.published = '1'
         AND cal.published='1'
         AND approved = '1'
         AND e.cat IN (1)
         AND e.cal_id IN (1)
         AND (e.private IN ('0', '2') OR (e.owner_id = '0'
         AND e.private = '1'))
         ORDER BY start_date,title ASC
      110. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=54 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      111. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=58 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      112. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=52 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      113. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=54 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      114. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=55 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      115. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=56 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10
      116. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
        
         FROM qrt_content AS a
        
         LEFT JOIN qrt_content_frontpage AS f
         ON f.content_id = a.id
        
         LEFT JOIN qrt_users AS u
         ON u.id = a.created_by
        
         INNER JOIN qrt_categories AS cc
         ON cc.id = a.catid
        
         INNER JOIN qrt_sections AS s
         ON s.id = a.sectionid
        
         WHERE ( a.state = 1
         AND a.sectionid > 0 )
        
         AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 22:54:39')
        
         AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 22:54:39' )
        
         AND a.access <= 0
         AND cc.access <= 0
         AND s.access <= 0
        
         AND ( a.catid=57 )
        
         AND ( a.sectionid=7 )
        
         AND ((TO_DAYS('2019-04-26') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200000')
        
         AND s.published = 1
        
         AND cc.published = 1
        
         ORDER BY a.created DESC
        
         LIMIT 0,10

      •0 consultas de compatibilidad con versiones anteriores en la lista.•

       •Archivos de idioma cargados•

       •Diagnóstico de frases no traducidas•

       DEFAULT	AttachmentsPlugin_com_content::attachmentsHiddenForParent()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php:223]
       MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       MANAGER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       PUBLISHER	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:436]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       SUPER ADMINISTRATOR	JAuthorization::get_group_children_tree()	[/homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php:442]
       

       •DiseFrases no traducidas de diseñador•

       
       # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/plugins/content/attachments.php
       
       DEFAULT=default
       
       # /homepages/1/d334523770/htdocs/public_html/dos/components/com_jcalpro/config.inc.php
       
       MANAGER=Manager
       PUBLISHER=Publisher
       SUPER ADMINISTRATOR=Super Administrator