Tradución biomédica

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Textos e discursos especializados: Tradución de textos do ámbito da biomedicina (Profa. Elena Sánchez Trigo) O  curso está concibido como unha introdución á práctica e á investigación sobre a tradución de textos médicos. Preténdese ofertar unha base que permita: Coñecer as características específicas…

xurídico-administrativa Portugués

Tradución especializada xurídico-administrativa: Portugués-Galego- Portugués / Portugués-Español-Portugués (Prof. Salvador Mourelo) Nesta matéria abordar-se-á a tradução de textos jurídicos e administrativos do espaço lusófono e hispanófono, com especial incidência naqueles tipos textuais mais frequentes no mercado de trabalho. A focagem pretende-se eminentemente prática, tentando incutir nos alunos e alunas as competências necessárias para lidar de uma…

Xestión de memorias de tradución

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Gestión de memorias de tradución (Prof. Ana Hermida Ruibal) As memorias de tradución son programas informáticos que axudan a aumentar a produtividade do tradutor, así como as súas ganancias e a calidade do produto final. Nesta materia estudaranse as súas características e…

Foto Xoán Garrido

Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Xoán Manuel Garrido Vilariño é Doutor en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo coa tese (2004) «Traducir a Literatura do Holocausto: Tradución/Paratraducción de Se questo è un uomo de Primo Levi», en Teses de doutoramento dá Universidade de Vigo. Curso 2004-2005, Vigo: Universidade de Vigo, [CD-ROM] Profesor Asociado na Licenciatura de Tradución e Interpretación…

Foto Salvador Mourelo

Mourelo, Salvador

Salvador Mourelo (Galiza 1971) é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santiago de Compostela e em Tradução e Interpretação pela Universidade de Vigo. Tradutor ajuramentado de galego-inglês-galego e de espanhol-português-espanhol, tem trabalhado como tradutor ajuramentado e publicado diversas traduções e trabalhos. Desde 2003 que dá aulas de português na Escola Oficial de Idiomas de…

Liñas Instrumentais

O grupo T&P conta tamén con tres liñas Instrumentais de Actuación dedicadas á transferencia e utilización do coñecemento xerado pola produción científica do grupo a través de 3 programas de TV en Internet que recollen distintos formatos de producións audiovisuais totalmente dedicadas á divulgación científica do mundo da tradución e que resultan ser un material imprescindible…

Grupo T&P

O grupo T&P componse na actualidade de 7 investigadores/as doutores/as titulares, 10 investigadores/as doutores/as colaboradores/as, 5 investigadores/as doutorandos/as bolseiros/as de investigación e 12 investigadores/as doutorandos/as alumnos/as de Posgrao. Os proxectos de investigación financiados con cargo a convocatorias públicas con concurrencia competitiva do grupo T&P son os seguintes: -Axuda para Grupos de Investigación Novos; Código PGIDT05PXIA30201AF;Duración 13/07/2005-12/07/2006; importe de 5.995,00€;…