Comunidade A Rioxa. Convocatoria de profesorado para Escola Oficial de Idiomas. Especialidade: Inglés

Comunidade A Rioxa. Convocatoria de profesorado para Escola Oficial de Idiomas. Especialidade: Inglés Ante la necesidad urgente de seleccionar nuevo personal docente para el normal funcionamiento del servicio público educativo, esta Dirección General de Educación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.4. de la orden 3/2016 de 31 de marzo, del Consejero de…

Ferramentas de tradución profesional 3

Non hai dous sen tres! Durante estes meses recibimos moitas mensaxes do alumnado e profesionais da tradución para saber se o Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) ía convocar a III Edición do curso complementario «Ferramentas de Tradución profesional». Este curso complementario de formación ten como obxectivo introducir o alumnado participante ás ferramentas de tradución máis habituais e demandadas que a persoa que traduce debe coñecer e manexar. A formación é eminentemente práctico, con situacións e tarefas que simulan proxectos reais de tradución. Outra das finalidades é que o alumnado poida familiarizase con MemoQ, unha das ferramentas de tradución máis populares na actualidade e que ten moitas similitudes con SDL Trados e con outros programas de tradución. Deste xeito, co coñecemento desta ferramenta, o futuro tradutor será quen de decidir cal será o programa que escollerá para desenvolver a súa actividade profesional.

Comunidade de Andalucía. Convocatoria bolsa extraordinaria curso 2016/2017. Corpo de mestres: Lingua estranxeira Francés

Comunidade de Andalucía. Convocatoria bolsa extraordinaria curso 2016/2017. Corpo de mestres: Lingua estranxeira Francés Consejería de Educación Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a la bolsa de trabajo del Cuerpo de Maestros en la especialidad…