Convocatoria de listas de espera extraordinarias para Personal Docente no universitario (Extremadura)

Convocatoria de listas de espera extraordinarias para Personal Docente no universitario (Extremadura) En el D.O.E. de hoy, 30 de septiembre de 2020, número 190, se ha publicado la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convoca procedimiento para la constitución de listas de espera extraordinarias…

Región de Murcia : selección de personal interino de enseñanza secundaria para cubrir plazas vacantes o sustituciones para francés.

Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se convoca procedimiento extraordinario para la selección de personal interino para cubrir plazas vacantes o sustituciones en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Leer más

Descargar PDF del BORM

O Parlamento de Galicia convoca oito bolsas de formación práctica para titulados universitarios

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes a partir da  publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia no día de hoxe Santiago, 15 de xuño de 2020.- O Parlamento de Galicia vén de publicar unha nova convocatoria de bolsas formación práctica dirixidas a titulados universitarios nas modalidades de arquivo biblioteca e documentación (2…

Université de Lille : campagne de recrutement des enseignants contractuels – Rentrée 2020

L’université de Lille recrute des enseignants contractuels d’espagnol pour la rentrée 2020 en LEA et Management de projet touristiques. L’enseignant contractuel ou L’enseignante contractuelle recruté.e sera chargé.e notamment des cours de grammaire et d’expression écrite et orale en licence et pourra également avoir à assurer des cours de traduction (de l’espagnol vers le français ou…

Convocatoria para cubrir puestos docentes en el Instituto español «Giner de los Ríos» en Lisboa – Curso 2020/2021

Convocatoria de la consejería de educación en Portugal para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de interinidad en el instituto español «Giner de los ríos» de Portugal para el curso 2020/2021.

Encontrarán toda la información haciendo clic aquí

Texto íntegro de la convocatoria aquí

TFM_Curso 2019-2020

CURSO 2019-2020 Tribunais, datas de depósito, de entrega e de defensa da Segunda Convocatoria do curso 2019-2020 (setembro 2020) (Calendario TFM na FFT_Modificado en Xunta de Facultade do 25 de maio de 2020) Composición do TRIBUNAL 1: Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dra. D.ª Maribel del Pozo Triviño (Vogal) e Dr. D. Xoán Montero Domínguez (Secretario) Composición do TRIBUNAL…