Oferta de trabajo en empresa de transporte internacional

Somos una empresa de transporte internacional del sector transitario. Nos dedicamos al movimiento de mercancías de nuestros clientes(empresas) por todo el mundo y en nuestra cartera de servicios ofrecemos transporte terrestre, marítimo, aéreo, logística. Contamos con mas de 650 empleados, 12 delegaciones en España y 2 en Portugal así como una extensa red internacional de…

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en EOI

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés. Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e…

Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES

Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, ALEMÁN e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura. Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un…

CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NO PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento de Galicia, na sesión do 4 de xuño de 2019, resolveu anunciar a convocatoria para a concesión de 8 bolsas formativas co obxecto de realizar unha formación práctica nas materias de arquivo, biblioteca e documentación, comunicación institucional, publicacións, recursos humanos e contratación, e xestión parlamentaria. Convócanse dúas bolsas de comunicacións cos…

L’UNIVERSITÉ CÔTE D’OPALE RECRUTE

L’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Boulogne-sur-Mer, France offre un poste de “Lecteur/Lectrice” d’espagnol au Département de Langues et Langues Appliquées pour un contrat d’un an (renouvelable) Ce contrat commence le 1er septembre 2019 et termine le 31 août 2020. Ce poste d’enseignement est ouvert aux hispanophones natifs qui sont diplômés d’université (un diplôme de…