Cronograma do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI)

Curso 2018-2019

Fontes:

Calendario académico da FFT 2018/2019

Calendario académico da UVIGO 2018/2019

Cronograma calendario académico da UVIGO 2018/2019

Aulas da FFT no primer cuatrimestre

C5 para todas as materias do módulo A excepto a materia Xestión de memorias de traducción  (Newton 9)

Aulas da FFT no segundo cuatrimestre

C4A para as materias do módulo B1 e C7 para as materias do módulo B2

Cada materia ten unha duración dun mes, con tres días de clases presenciais na primeira semana en horario de 16.00 h a 20.00 h (12 horas en total)