Limiares
Cargando
de Carlos Villamarín, Pablo
de Carlos Villamarín, Pablo

Pablo de CarloPablo de Carlos Villamarín é Doutor en Economía pola Universidade de Vigo, a cuxo Departamento de Organización de Empresas e Marketing pertence. Nos últimos anos centrou a súa actividade docente en materias da área de Organización de Empresas, como Sistemas de Información para a Xestión Turística (Grao en Turismo), Teoría da Organización e Dirección Estratéxica Internacional (Grao en ADE). Ademais de impartir e/ou coordinar docencia en titulacións de Grao do ámbito empresarial, tamén o fixo no Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo, o Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte, o Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa e o Máster Universitario en Enxeñaría Informática, todos eles titulacións oficiais da Universidade de Vigo. No ámbito internacional, impartiu docencia na Université de Bretagne-Sud (Francia) e na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto (Portugal).

Dentro da súa actividade investigadora, destaca a súa participación en numerosos proxectos e contratos con organismos públicos e privados relacionados coa análise do tecido empresarial de Vigo e a súa Área de Influencia. Así mesmo, é autor de numerosas comunicacións a Congresos, nacionais e internacionais, artigos de investigación publicados en revistas de impacto como Current Issues in Tourism, European Sport Management Quarterly ou Ageing and Society, ou capítulos de libro publicados en editoriais de prestixio como IGI Global ou Comares, destacando numerosas achegas á análise económico-empresarial dun sector clave para a economía mundial como é o turístico.

 

Contacto: pdecarlo@uvigo.es

marzo 10, 2013

Pablo de CarloPablo de Carlos Villamarín é Doutor en Economía pola Universidade de Vigo, institución na que imparte docencia no Departamento de Organización de Empresas e Marketing. Nos últimos anos centrou a súa actividade docente en materias da área de Organización de Empresas como Teoría da Organización e Dirección Estratéxica Internacional. Ademais da docencia en titulacións de Grao do ámbito empresarial, tamén impartiu docencia no Máster en Dirección e Planificación do Turismo, o Máster en Xestión Empresarial do Deporte e o Máster en Enxeñaría Informática, todos eles impartidos na Universidade de Vigo.

Dentro da súa actividade investigadora, destaca a súa participación en numerosos proxectos e contratos con organismos públicos e privados relacionados coa análise do tecido empresarial de Vigo e a súa Área de Influencia. Así mesmo, é autor de diversas comunicacións a Congresos, nacionais e internacionais, e artigos de investigación publicados en revistas de impacto, destacando numerosas achegas á análise económico-empresarial dun sector clave para a economía mundial como é o turístico.

 

Contacto: pdecarlo@uvigo.es

Deja una respuesta

Your email address will not be published.