xurídico-administrativa Portugués

Tradución especializada xurídico-administrativa: Portugués-Galego- Portugués / Portugués-Español-Portugués (Prof. Salvador Mourelo) Nesta matéria abordar-se-á a tradução de textos jurídicos e administrativos do espaço lusófono e hispanófono, com especial incidência naqueles tipos textuais mais frequentes no mercado de trabalho. A focagem pretende-se eminentemente prática, tentando incutir nos alunos e alunas as competências necessárias para lidar de uma…

Xestión de memorias de tradución

Acceso ás guías docentes en galego Acceso ás guías docentes en castelán   Gestión de memorias de tradución (Prof. Ana Hermida Ruibal) As memorias de tradución son programas informáticos que axudan a aumentar a produtividade do tradutor, así como as súas ganancias e a calidade do produto final. Nesta materia estudaranse as súas características e…

Foto Xoán Garrido

Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Xoán Manuel Garrido Vilariño é Doutor en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo coa tese (2004) «Traducir a Literatura do Holocausto: Tradución/Paratraducción de Se questo è un uomo de Primo Levi», en Teses de doutoramento dá Universidade de Vigo. Curso 2004-2005, Vigo: Universidade de Vigo, [CD-ROM] Profesor Asociado na Licenciatura de Tradución e Interpretación…

Foto Salvador Mourelo

Mourelo, Salvador

Salvador Mourelo (Galiza 1971) é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santiago de Compostela e em Tradução e Interpretação pela Universidade de Vigo. Tradutor ajuramentado de galego-inglês-galego e de espanhol-português-espanhol, tem trabalhado como tradutor ajuramentado e publicado diversas traduções e trabalhos. Desde 2003 que dá aulas de português na Escola Oficial de Idiomas de…

Liñas Instrumentais

O grupo T&P conta tamén con tres liñas Instrumentais de Actuación dedicadas á transferencia e utilización do coñecemento xerado pola produción científica do grupo a través de 3 programas de TV en Internet que recollen distintos formatos de producións audiovisuais totalmente dedicadas á divulgación científica do mundo da tradución e que resultan ser un material imprescindible…

Grupo T&P

O grupo T&P componse na actualidade de 7 investigadores/as doutores/as titulares, 10 investigadores/as doutores/as colaboradores/as, 5 investigadores/as doutorandos/as bolseiros/as de investigación e 12 investigadores/as doutorandos/as alumnos/as de Posgrao. Os proxectos de investigación financiados con cargo a convocatorias públicas con concurrencia competitiva do grupo T&P son os seguintes: -Axuda para Grupos de Investigación Novos; Código PGIDT05PXIA30201AF;Duración 13/07/2005-12/07/2006; importe de 5.995,00€;…

XoseMaria

Gómez Clemente, Xosé María

Xosé María Gómez Clemente é Doutor en Filoloxía galega, e Vicedecano de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo. Foi secretario de Viceversa. Revista galega de tradución dende a súa creación ata 1996 e Presidente da Asociación de Tradutores Galegos dende 2004 ata 2011. Traduciu diversos títulos dende o inglés para o…

Yuste Frías, José

José Yuste Frías es Profesor Titular de Universidad en el Dpto. de Tradución e Lingüística de la Universidade de Vigo donde imparte docencia de traducción en la combinación francés-español-francés desde 1995. Especialista del símbolo y de la imagen en traducción, sus investigaciones se centran en los campos profesionales de la traducción de cómics, libros infantiles y…