Avisos importantes / Publicación

A inscrición só se completará co xustificante e a fotografía enviados á Secretaría do congreso: techling21@gmail.com

A inscrición inclúe:

  • Participación plena e acceso completo a todas as sesións dos 3 días do Congreso
  • Certificado de participación/asistencia
  • Certificado de presentación de comunicación
  • Dereito a publicación das 2 comunicacións presentadas como capítulos de libro dentro dunha monografía que será editada nunha editorial de prestixio internacional, coa condición de que supere os criterios de calidade nos procesos de avaliación á que será sometida tanto pares cegos do Comité Científico do Congreso. Unha vez superada a avaliación de forma positiva, enviaranse a cada autor/a todas as oportunas indicacións, tanto de revisión e corrección coma de seguimento da folla de estilo estipulada, para realizar a redacción definitiva da proposta.

Publicación como capítulo de libro

Toda comunicación avaliada positivamente por pares cegos do Comité Científico publicarase como capítulo de libro nunha editorial estranxeira indexada en SPI (Ránking: Scholarly Publishers Indicators) con cuartil Q1