Eixo n.º 3

A tecnoloxía aplicada ao tratamento automático das linguas

Coordinación:

Óscar Ferreiro Vázquez 

As tecnoloxías da lingua teñen como obxectivo a aplicación dos coñecementos lingüísticos para o desenvolvemento de sistemas informáticos capaces de recoñecer, interpretar e xerar linguaxe humana nas súas diferentes formas.

Entre os produtos e servizos informáticos creados pola enxeñaría lingüística, que enriquecen e facilitan o labor de tradutores e lingüistas, destacamos, neste eixo, aquelas ferramentas para o tratamento automático e semiautomático de linguas que contribúen á investigación científica. 

A continuación presentamos unha breve listaxe dos posibles temas que nos gustaría tratar neste eixo do Congreso. Ollo!: a seguinte listaxe é, simplemente, orientativa e estamos abertos a outras propostas orixinais que puidesen tratar cualquera aspecto da Tecnoloxía aplicada ao tratamento automático das linguas.
 • Lingüística computacional
 • Procesamento de linguaxes naturais
 • Corpus lingüístico: o exemplo da aplicación CEILE

 • Analizadores sintácticos, morfolóxicos e semánticos para linguaxes naturais
 • Minería de textos, bases de datos e ontoloxías 
 • Recuperación de información e motores de busca
 • Atlas lingüísticos informatizados 
 • Lematizadores, alineadores, conxugadores, flexionadores e dicionarios informatizados
 • Ferramentas para o tratamento fonético e fonolóxico das linguas: recoñecemento e síntese da fala 
 • Recursos terminolóxicos en internet: léxicos, vocabularios, glosarios e dicionarios monolingües, bilingües e multilingües en rede
 • O apoio da lingüística computacional para procesar textos das linguas: corrección de erros ortográficos, gramaticais e de dixitalización de textos
 • O apoio da lingüística computacional para traducir textos dunha lingua a outra: a Tradución Asistida por Ordenador (TAO) e a Tradución Automática (TA)
 • Comunidades en liña para a recuperación e conservación de linguas: El Zamboanga De Antes