Modalidade de pagamento

O pagamento dos dereitos de Inscrición ao congreso techLING 2021-UVigo-T&realizarase na modalidade de transferencia bancaria.

Banco: Abanca

IBAN: ES1420800501123110000112

BIC SWIFT: CAGLESMMXXX

Beneficiario: Universidade de Vigo

Concepto: INV 00208 + Apelidos, Nome da persoa que se inscribe

ATENCIÓN:
O rexistro só se completará co envío do xustificante da transferencia bancaria á Secretaría do congreso (techling21@gmail.com).