Presentación do Mestrado

Créditos: 60 ECTS. Modalidade: Semipresencial Prazas: 30 (Cupo: 5 prazas para estudantes estranxeiros alleos ao EEES) Coordinador: Xoán Manuel Montero Domínguez (+34986 812 066, xoanmontero@uvigo.es) Web: http://paratraduccion.com/limiares/ Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo)   Descrición: O carácter innovador deste máster pódese observar na división dos módulos optativos: «Tradución para a comunicación intercultural» e «Tradución…

EOI ALEMÁN. A RIOXA.

Resolución del Subdirector General de Personal y Centros Docentes por la que se aprueba convocatoria extraordinaria para seleccionar aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad correspondientes al cuerpo de  Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas en la especialidad de Alemán.    Acceso ao documento: http://tinyurl.com/EOI-ALEMAN