Limiares
Cargando

Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Traballo Fin de Mestrado

(Prof. titor/a correspondente)

A materia Traballo Fin de Mestrado é o Traballo Fin de Máster (TFM) que o/a alumno/a debe realizar coas indicacións que atopará na páxina TFM da web do MTCI. Desde o curso 2021-2022 a defensa do TFM realizarase perante o tribunal unipersoal formado pola persoa titora do TFM

GL
X