Primeira convocatoria de matrícula
curso académico 2024-2025

Primeira convocatoria de matrícula

 • Período de preinscrición no primeiro prazo: do 1 de xullo ao 7 de xullo de 2024
 • Período de matrícula no primeiro prazo: do 26 de xullo ao 29 de xullo de 2024

Tres puntos rápidos de axuda para realizar a preinscrición e a automatrícula

Preme aquí para ver as materias de cada módulo:

 • Módulo A: cursar as 4 materias obrigatorias (24 créditos ECTS)
 • Módulos B1 y B2: Elixir, como mínimo, 5 materias (30 créditos ECTS) de calquera dos dous módulos
 • Módulo C (TFM): 6 créditos

Preme aquí para ver as materias de cada módulo.

Á Secretaría de Alumnado da Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) da Universidade de Vigo.
Correo electrónico: posgraoxsh1@uvigo.es / Teléfonos: 986 130 220 / 986 130 221

Un mínimo de 18 ECTS e un máximo de 47 ECTS.

No momento de matricularte, cubrindo o Anexo IV de solicitude de matrícula a tempo parcial.

Todo o que precisas saber sobre a documentación e as condicións para poder matricularte (calendario, convocatorias, formularios, prezos, axudas e exencións) podes atopalo na Web da Universidade de Vigo.

Criterios de admisión

Criterios de admisión

Este mestrado vai dirixido a alumnado cun óptimo dominio da súa lingua materna (galego ou español), así como un coñecemento sólido dunha das linguas ofertadas: alemán, francés, inglés ou portugués.

 • Posuír un título universitario oficial español
 • Posuír un título universitario oficial expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior. 
 1. Licenciaturas ou graos en Tradución e Interpretación.
 2. Licenciaturas ou graos en Linguas Estranxeiras, Ciencias da Linguaxe ou calquera Filoloxía
 3. Licenciaturas ou graos en Antropoloxía Social e Cultural, Belas Artes, Ciencias da Información, Ciencias do Traballo, Ciencias Políticas e da Administración, Ciencias Políticas e Socioloxía, Comunicación Audiovisual, Dereito, Documentación, Economía, Estudos de Asia Oriental, Periodismo, Teoría da Literatura e Literatura Comparada, Publicidade e Relacións Públicas, Humanidades, Turismo, Administración e Dirección de Empresas, Filosofía, Historia, Xeografía, Socioloxía, Historia da Arte, Xestión e Administración Pública, Relacións Laborais, Traballo Social, Ciencias Empresariais.

Se é o teu caso, debes saber que:

 • Non precisas homologalo
 • A universidade comprobará previamente:

 – que estes títulos acreditan un nivel de formación equivalente aos seus correspondentes títulos españois 

 – que, no país expedidor, estes títulos autorizan o acceso a posgraos. 

Ten en conta que a Comisión Académica do Mestrado (CAM) poderá:

 • esixir que acredites ou xustifiques os teus coñecementos básicos en estudos de Tradución
 • comprobar, en calquera momento, as túas competencias lingüísticas reais na lingua estranxeira mediante unha entrevista persoal por videoconferencia. No caso do alumnado estranxeiro, avaliaranse as súas competencias en lingua española. 
Título propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV)
Descontos en formación complementaria

Título propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV)

Image

O alumnado matriculado no Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) poderá beneficiarse dun desconto do 40 % no prezo da matrícula do Título Propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV). Así, o prezo final sería de tan só 840 € para unha titulación única nas universidades do Estado, e non 1.400 € para o alumnado que non sexa da UVigo, 1.260 € para a Comunidade Alumni ou 1.190 € para o alumnado da UVigo.

GL
Skip to content