TFM_Curso 2018-2019

CURSO 2018-2019 Tribunais, datas de depósito e defensa da Segunda Convocatoria do curso 2018-2019 Composición do TRIBUNAL 1: Dr. D. Anxo Fernández Ocampo (Presidente),  Dr. D. Alberto Álvarez Lugrís (Vogal) e Dr. D. Ramón Méndez González (Secretario) Composición do TRIBUNAL 2: Dra. D.ª Ana Luna Alonso (Presidenta), Dr. D. Xosé María Gómez Clemente (Vogal) e Dra. D.ª Silvia Montero Küpper (Secretaria) Datas do depósito dos TFM: do 03…