Bolseiro/a – Dpto. Internacional con Francés – Ampliado o prazo

Oferta de emprego BF-AEE-21-0008 Tipo Bolsas de formación práctica Data de inicio da publicación 17/12/2021 Data de fin da publicación 24/01/2022 Entidade Xestora DINAK, S.A. Posto de traballo Bolseiro/a – Dpto. Internacional con Francés Funcións – Soporte administrativo e comercial ás delegacións da empresa e contacto directo coa clientela a nivel internacional. – Xestión e…

Posto de lector.a – Universidade de Rennes 2, Francia – Curso 2021-2022

Na Universidade de Rennes II (Bretagne-France) buscan dos lectore.a.s de español para o curso 2021-2022. Deben impartir docencia de competencias básicas da lingua española, como a fonética, a comprensión e a expresión oral – escrita, no Marco Común Europeo de Referencia. Condicións: Estar matriculado.a, como mínimo, nun Máster. Ter un nivel intermedio en francés (nivel…

Profesores interinos en programas educativos en el exterior

El ministerio de educación y formación profesional abre una convocatoria para profesores interinos en programa educativos en el exterior para Marruecos. Se trata de una convocatoria de la Consejería de Educación en Marruecos para la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los Cuerpos de Maestros, de Profesores…

L’université de Bordeaux Montaigne : recrutement de lecteurs/lectrices

L’Université Bordeaux Montaigne organise une campagne de recrutement de lecteurs de langue étrangère du mercredi 13 janvier 2021 au mercredi 10 février 2021. Postes à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 à l’UFR Langues et civilisations de l’Université Bordeaux Montaigne. Mission : Le lecteur/la lectrice de langue recruté.e assure les tâches liées à son activité d’enseignement et participe obligatoirement…