Romasanta González, Maria Ángeles

Mª Angeles Romasanta González (Bilbao 1964) é Licenciada en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo e dedícase á tradución profesional dende hai 18 anos. Traballou como tradutora autónoma para diversas empresas e institucións autonómicas do País Vasco e asociacións de ámbito social, traducindo especialmente material sobre VIH, estudios de xénero e novas familias. No ano 2000 creou, con dúas socias, unha empresa de tradución en Bilbao. Dentro desta empresa desempeñou diferentes labores durante cinco anos, mais en 2005 decidiu iniciar o seu percorrido en solitario e traballar dende un despacho na casa. Na actualidade combina a tradución coa docencia neste Mestrado da Universidade de Vigo e noutros centros, e tenta acabar a súa tese doutoral.

Publicaciones

Romasanta González, Mª Angeles (2012) «Miradas ao espazo urbano para-traducir a cidade de Bilbao», Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 17-18(2011-2012) pp.159-172

Romasanta González, Mª Angeles (2013) «Elementos del espacio urbano, paratraducir la identidad», Traducción para la comunicación internacional. Ed. Xoán Montero Domínguez, Editorial Comares, pp.71-82.

Romasanta González, Mª Angeles (2014) «La ciudad industrial reconvertida en industria cultural desde la paratraducción» Traducción e industrias culturales Nuevas perspectivas de análisis, ed. Xoán Montero Domínguez, Peter Lang Edition, pp. 145-160

Romasanta González, Mª Angeles (2016) «Aproximaciones a una traducción del espacio público», Traducir e interpretar lo público, ed. Óscar Ferreiro Vázquez, Editorial Comares, pp.49-62.

Contacto: mromasanta@uvigo.es  

ES
Ir al contenido