Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Estratexias de tradución exportación/importación

(Prof.ª Lorena Abreu López)

Nesta materia instruirase ao alumnado sobre as complexidades do comercio exterior e as funcións vitais do departamento de exportación/importación. Exploraranse os documentos chave, destacando a importancia da precisión e a coherencia lingüística para evitar malentendidos en transaccións internacionais. Os estudantes aprenderán a traducir termos específicos do ámbito comercial, así como a adaptarse ás normativas e prácticas empresariais de diferentes países.

Ademais, abordaranse as particularidades culturais e xurídicas que inflúen na tradución de textos relacionados co comercio internacional. Farase fincapé na necesidade de comprender as responsabilidades do departamento de exportación/importación, incluíndo a negociación de contratos, a xestión aduaneira e a loxística. A materia tamén proporcionará ferramentas lingüísticas e coñecementos especializados para que os tradutores contribúan ao éxito das operacións comerciais globais.