Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Terminoloxía en tradución

(Prof.ª Iolanda Galanes Santos e Prof.ª Áurea Fernández Rodríguez)

Na materia trátanse contidos relacionados coa tradución e interpretación de textos especializados e a súa terminoloxía. A modo de introdución, abórdanse os conceptos básicos da terminoloxía, as súas correntes e o tratamento da variación, a sinonimia e a homonomia terminolóxica no traballo traducional. A través de buscas e casos concretos adquírese unha metodoloxía de busca terminolóxica puntual para a tradución especializada e avalíanse e xerarquízanse fontes documentais, terminográficas e lexicográficas. Así mesmo, propomos varias estratexias e un protocolo de busca terminolóxica e, de modo trasversal, adquírense as competencias necesarias para a investigación nesta área, para a elaboración de corpus de apoio e de proxectos terminográficos destinados a profesionais de Tradución e Interpretación.

GL
Skip to content