Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Traballo Fin de Mestrado

(Prof. titor/a correspondente)

Traballo de Fin de Mestrado (TFM) forma parte do plan de estudos de calquera título oficial de mestrado. Este traballo debe ser persoal e orixinal en canto a título e contidos, e cada estudante deberá realizalo de xeito autónomo baixo titorización docente. Nel, debe amosarse que se adquiriron as competencias e contidos formativos asociados ao título.

Desde o curso 2021-2022 a defensa do TFM realizarase perante o tribunal unipersoal formado pola persoa titora do TFM. Máis indicacións na páxina TFM da web do MTCI.