Traducir e interpretar lo público

Publicado pola editorial Comares (2016), Traducir e interpretar lo público  é o terceiro libro editado no seo do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI), editado nesta ocasión por Óscar Ferreiro Vázquez. Neste volume os nosos docentes publican resultados de investigación relacionados coa súa docencia de posgrao. Acceso directo ao PDF do libro coa cuberta, anteportada, portada, páxina…

Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis

  Publicado pola editorial Peter Lang (2014), Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis  é o segundo libro, editado por Xoán Montero Domínguez, onde os docentes do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional publican os seus resultados de investigación relacionados coa súa docencia de posgrao. Acceso directo ao PDF do libro coa cuberta, contracuberta, anteportada, portada,…

Traducción para la comunicación internacional

Publicado pola editorial Comares (2013) dentro da súa colencción Interlingua, o libro Traducción para la comunicación internacional, editado por Xoán Montero Domínguez, é a primeira publicación do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional. Neste volume, unha boa parte do profesorado do Mestrado fai unha posta ó día das súas liñas de investigación nos temas relacionados…