Limiares
Cargando

Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Tradución e patrimonio

(Prof. Anxo Fernández Ocampo)

A materia de Tradución e patrimonio examina modelos de tradución avanzada relativos ós patrimonios e ás paisaxes culturais ou naturais, principalmente no contexto da tradución do texto turístico, mais tamén dentro do discurso patrimonial dos sectores empresariais e a publicidade.
O estudantado poderá adaptar a súa aprendizaxe á(s) súa(s) combinación(s) de linguas.

GL
X