Presentación do Mestrado

Créditos: 60 ECTS. Modalidade: Semipresencial Prazas: 30 (Cupo: 5 prazas para estudantes estranxeiros alleos ao EEES) Coordinador: Xoán Manuel Montero Domínguez (+34986 812 066, xoanmontero@uvigo.es) Web: http://paratraduccion.com/limiares/ Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución (Vigo)   Descrición: O carácter innovador deste máster pódese observar na división dos módulos optativos: «Tradución para a comunicación intercultural» e «Tradución…