Proceso de selección dun/ha traductor/a na Deputación de Ourense
Abril 27, 2019

A Deputación de Ourense abre un proceso para selección de persoal laboral temporal dun/ha tradutor/a de galego para o gabinete de galego polo procedemento especial de urxencia.

Praza: un/unha tradutor/a de lingua galega.

Tipo de contrato: eventual por circunstancias da produción.

Duración do contrato: tres meses máximo.

Ler máis

Deixa unha resposta

Your email address will not be published.

GL
Skip to content