Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en EOI

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de alemán, chinés, italiano e xaponés. Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e…

Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES

Apertura das listas de interinidades e substitucións no corpo de PES, especialidade de debuxo, ALEMÁN e organización e proxectos sistemas enerxéticos; no corpo de PTs de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría e soldadura. Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un…

CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A FORMACIÓN PRÁCTICA NO PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento de Galicia, na sesión do 4 de xuño de 2019, resolveu anunciar a convocatoria para a concesión de 8 bolsas formativas co obxecto de realizar unha formación práctica nas materias de arquivo, biblioteca e documentación, comunicación institucional, publicacións, recursos humanos e contratación, e xestión parlamentaria. Convócanse dúas bolsas de comunicacións cos…

L’UNIVERSITÉ CÔTE D’OPALE RECRUTE

L’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), Boulogne-sur-Mer, France offre un poste de “Lecteur/Lectrice” d’espagnol au Département de Langues et Langues Appliquées pour un contrat d’un an (renouvelable) Ce contrat commence le 1er septembre 2019 et termine le 31 août 2020. Ce poste d’enseignement est ouvert aux hispanophones natifs qui sont diplômés d’université (un diplôme de…

RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ÉTRANGÈRE

L’UNIVERSITÉ BORDEAU MONTAIGNE ORGANISE UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE LECTEURS Dates de candidature : du vendredi 8 février 2019 au vendredi 8 mars 2019. Postes à pourvoir à compter du 1er septembre 2019 à l’UFR Langues et civilisations de l’Université Bordeaux Montaigne. Mission : Le lecteur de langue recruté assure les tâches liées à son activité d’enseignement…

Comunidade A Rioxa. Convocatoria de profesorado para Escola Oficial de Idiomas. Especialidade: Inglés

Comunidade A Rioxa. Convocatoria de profesorado para Escola Oficial de Idiomas. Especialidade: Inglés Ante la necesidad urgente de seleccionar nuevo personal docente para el normal funcionamiento del servicio público educativo, esta Dirección General de Educación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.4. de la orden 3/2016 de 31 de marzo, del Consejero de…