Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Dereito aplicado á traducción

(Prof. Franciso José Torres Pérez, Prof. Pablo Fernández Carballo Calero e Prof.ª Sara Louredo Casado)

A finalidade da materia Dereito aplicado á traducción é ofrecer unha serie de coñecementos sobre o contorno xurídico que rodea a profesión das persoas que se dedican á traducción e á interpretación. Farase especial referencia á denominada «propiedade intelectual», tamén coñecida como «dereitos de autor», por ser un tema que cobra relevancia incuestionable sobre os potenciais interesados neste mestrado. Dotarase os alumnos que cursen esta materia dos coñecementos necesarios para, ben por motivos de traballo ou simplemente por calquera outro de carácter personal, poder resolver, ou acercarse á solución, dos conflictos que lles poidan xurdir. Dotarase de coñecementos xurídicos a persoas sen unha específica preparación técnica neste sentido.

GL
Skip to content