Sara Louredo Casado

Profesora Axudante doutora

Área de Dereito Mercantil (Departamento de Dereito Privado)

BIONOTA

Sara Louredo Casado cursou estudos de Grao en Dereito na Universidade de Vigo, centro no que tamén estudou o Máster da avogacía. Polos primeiros obtivo o Premio Extraordinario.

En relación coa carreira académica, no curso 2014/2015 comezou os seus estudos de Doutoramento, que concluíu con Sobresaliente cum Laude. O tema da tese doutoral foi «O deseño industrial non rexistrado», que se publicou pola editorial Aranzadi en 2019.

Realizou estancias de investigación predoutorais en universidades ou centros de investigación dotados de importantes recursos materiais e humanos. No marco da súa investigación posdoutoral, permaneceu dous anos na Facultade de Dereito da Universidade de Lisboa. Precisamente é cumio deste período a súa segunda monografía, titulada «As marcas tridimensionales», que foi publicada en decembro de 2021.

Na actualidade é Axudante Doutora na área de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo.

EXPERIENCIA DOCENTE

En canto ao seu labor docente, impartiu clases de Dereito mercantil durante sete cursos académicos, como investigadora predoutoral, posdoutoral e no seu posto actual. Estas clases desenvolvéronse nos Graos en Dereito, ADE, Relacións Laborais, Economía e no PCEO Dereito-ADE, desde o curso 2015/2016. Desde febreiro de 2022 é coordinadora dos Traballos de Fin de Grao en Dereito da Facultade de Ciencias Xurídicas.

É profesora colaboradora da Universitat Oberta de Catalunya desde o ano 2022 e deu clases no Máster de Propiedade Industrial da Universidade Europea de Madrid nos cursos 2021/2022 e no actual.

Participou na organización do I Congreso Internacional de Innovación docente «O ensino do Dereito a debate» en 2018 e é coordinadora do segundo congreso, que se celebrará en outubro de 2023.

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

As súas liñas de investigación comprenden a propiedade industrial, particularmente os deseños e as marcas (creacións estéticas e de forma) e, en menor medida, o Dereito da Competencia no mercado (os seus obxectivos e a posición de dominio das empresas grazas á recolección de datos, entre outros temas).

Ademais, ten feito algunhas incursións noutras materias de Dereito Mercantil como son as cooperativas e o cohousing, o sector marítimo (en coautoría co Prof. Torres Pérez, compañeiro da área e tamén docente no Máster de Tradución) e os dereitos dos socios nas sociedades capitalistas.

PUBLICACIÓNS
  1. LOUREDO CASADO, Sara, El diseño industrial no registrado, Aranzadi, Cizur Menor, 2019 (libro)
  2. LOUREDO CASADO, Sara, Las marcas tridimensionales, Aranzadi, Cizur Menor, 2021 (libro).
  3. LOUREDO CASADO, Sara, “La tecnología blockchain y su aplicación a los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”, Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, Comares, Granada, 2019 (capítulo de libro).
  4. LOUREDO CASADO, Sara, “El diseño industrial ante los nuevos retos del metaverso”, en García Pérez, R., y Cernadas Lázare, M., El Derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023 (capítulo de libro).
  5. LOUREDO CASADO, Sara, “La nueva interpretación de las prohibiciones relacionadas con las marcas tridimensionales al hilo de la sentencia Gömböc”, LA LEY Mercantil 74 (2020), págs. 1-28 (artículo).
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Ordóñez Puime, Amador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José
GL
Skip to content