Lara Domínguez Araújo

Profesora Axudante doutora

Departamento de Tradución e Lingüística

BIONOTA

Lara Domínguez Araújo é Doutora en Tradución e Estudos Interculturais cunha tese sobre a avaliación para a aprendizaxe da interpretación pola Universidade Autónoma de Barcelona. Posgraduouse en interpretación de conferencias pola Universidade de Lisboa (EMCI) e obtivo o DEA en Tradución e Paratradución na Universidade de Vigo, cun traballo de investigación sobre didáctica da interpretación consecutiva. Experta en Lingua Oral para os Medios de Comunicación (USC), Especialista en Dobraxe (UVigo) e Licenciada en Tradución e Interpretación (UVigo), exerceu como intérprete e tradutora autónoma de inglés e portugués entre 2006 e 2021.

Como intérprete atesoura máis de 1000 h de experiencia en congresos e conferencias, nos máis diversos ámbitos. Na tradución profesional, despois de traballar como bolseira na Comisión Europea e no cadro de persoal de Hermes Traducciones, asumiu como autónoma unha ampla variedade de encargas para axencias, fundacións, editoriais e clientes directos. No ámbito literario, destacan as súas traducións das novelas A virxe e o xitano de D.H. Lawrence, Istambul de Orhan Pamuk ou Terrorista de John Updike.

EXPERIENCIA DOCENTE

Foi profesora asociada da Universidade de Vigo na licenciatura e o grao en Tradución e Interpretación entre 2006 e 2021, onde é profesora a tempo completo desde 2022. Tamén foi formadora convidada de interpretación noutras institucións (a Xunta de Galicia, a Universidade da Laguna, o ISCAP do Porto e a Universidade de Lisboa).

Desde o ano 2022 forma parte do cadro de profesorado do programa de doutoramento Tradución e Paratradución.

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

As súas liñas de investigación son a avaliación para a aprendizaxe e a pedagoxía da interpretación de conferencias.

PUBLICACIÓNS
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2021. The Virgin and the Gipsy. Descubrimento paio e lucidez vivaz que atravesa séculos. Revista Galega de Tradución, 293-296.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2021. A interpretación en Galicia: entidades e empresas organizadoras de congresos, axencias e intérpretes tómanlle o pulso ao mercado. Revista Galega de Tradución, 439-474.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2019. “Feedback in conference interpreter education: Perspectives of Trainers and Trainees”. International Journal of Research and Practice in Interpreting, 135-150.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara & Ana Iglesias Álvarez. 2019. Factores que inflúen na escolla do galego como lingua de traballo na interpretación en Galicia: análise sociolingüística dunha traxectoria profesional. Journal of Contemporary Galician Studies, 52-73.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2019. Un trabajo que enamora: la profesión de intérprete en la película Je l’aimais. Intérpretes de cine. Studien zur romanishen Sprachwissenschaft und interkultuerllen Kommunikation, Peter Lang. Berlín. Pp. 129-140.
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Ordóñez Puime, Amador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José
GL
Skip to content