INFO

PhD in Translation and Intercultural Studies from the Universidade Autónoma de Barcelona. She has a postgraduate degree in conference interpreting from the Universidade de Lisboa (EMCI) and a diploma in advanced studies (DEA) in Translation and Paratranslation from the Universidade de Vigo, with a research project on the teaching of consecutive interpreting. She is an expert in Oral Language for the Media (USC), Specialist in Dubbing (UVigo) and she has a bachelor’s degree in Translation and Interpreting (UVigo). She has worked as a freelance English and Portuguese interpreter and translator from 2006 to 2021.

As an interpreter she has more than 1000 h of experience in congresses and conferences, in several fields. As for professional translation, after working as an intern in the European Commission and in Hermes Traducciones, she started as a freelancer with a wide variety of orders from agencies, foundations, publishing houses and direct clients. In the literary field, she has translated the novels The Virgin and the Gypsy by D.H. Lawrence, Istambul by Orhan Pamuk or Terrorist by John Updike.

EXPERIENCE AS TEACHER

Associate lecturer at the Universidade de Vigo in the bachelor’s degree in Translation and Interpreting from 2006 to 2021, and full-time lecturer since 2022. Guest lecturer on interpreting in several institutions ( Xunta de Galicia, the Universidad de La Laguna, the ISCAP of Porto and the Universidade de Lisboa).

Since 2022 she also teaches in the doctoral program in Translation and Paratranslation.

LINES OF RESEARCH

Her lines of research are assessment for learning and pedagogy of interpreting conferences.

PUBLICATIONS
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2021. The Virgin and the Gipsy. Descubrimento paio e lucidez vivaz que atravesa séculos. Revista Galega de Tradución, 293-296.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2021. A interpretación en Galicia: entidades e empresas organizadoras de congresos, axencias e intérpretes tómanlle o pulso ao mercado. Revista Galega de Tradución, 439-474.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2019. “Feedback in conference interpreter education: Perspectives of Trainers and Trainees”. International Journal of Research and Practice in Interpreting, 135-150.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara & Ana Iglesias Álvarez. 2019. Factores que inflúen na escolla do galego como lingua de traballo na interpretación en Galicia: análise sociolingüística dunha traxectoria profesional. Journal of Contemporary Galician Studies, 52-73.
  • DOMÍNGUEZ ARAÚJO, Lara. 2019. Un trabajo que enamora: la profesión de intérprete en la película Je l’aimais. Intérpretes de cine. Studien zur romanishen Sprachwissenschaft und interkultuerllen Kommunikation, Peter Lang. Berlín. Pp. 129-140.
Abreu López, Lorena
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José