del Pozo Triviño, Maribel

Profesora Titular

Departamento de Tradución e Lingüística

BIONOTA

Maribel del Pozo Triviño é Doutora en Tradución e Interpretación e Tradutora e Intérprete Xurada inglés-español. Desenvolveu unha intensa carreira profesional coma tradutora e intérprete e agora é profesora titular. Foi Vicedecana de Relacións Internacionais na Facultade de Filoloxía e Tradución e actualmente é Vicerreitora de Internacionalización da Universidade de Vigo.

Na actualidade, forma parte da comisión de persoas expertas da Conferencia de Centros e Departamentos de Tradución e Interpretación de España (CCDUTI) encargada de velar pola correcta transposición ao ordenamento xurídico español da Directiva 2010/64/UE relativa ao dereito a interpretación e a tradución nos procesos penais. Forma parte de diversas asociacións profesionais e académicas (AIETIATIJCAPTIJAGPTI, etc.) e da Rede Comunica.

EXPERIENCIA DOCENTE

Impartiu docencia en numerosas universidades e outras institucións en España e no estranxeiro e é autora e directora de Linkterpreting, sitio web de recursos para a interpretación de enlace. Tamén dirixe o Grupo de Innovación Docente LINTERPRETING. Ensinar dende os dereitos humanos.

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Ten numerosas publicacións relacionadas coa tradución xurídica e a tradución e interpretación nos servicios públicos e participa en varios proxectos de investigación relacionados con estes ámbitos. Foi coordinadora de proxectos europeos como Speak Out for Support (SOS-VICS), centrado na formación de intérpretes para traballar con vítimas de violencia de xénero; MELINCO e JUSTISINGS2.

PUBLICACIÓNS

Artículos

  • Del-Pozo-Triviño, M. y Fernández Malnero, P. (2022). Los Corredores Intérpretes de Buques: análisis de la profesión e identidades. Hermeneus 24. DOI: https://doi.org/10.24197/her.24.2022.221-254
  • Marey-Castro, C. y Del-Pozo-Triviño, M. (2020). Deconstruir mitos y prejuicios para interpretar a mujeres migrantes en contextos de violencia de género o prostitución en España. Mutatis Mutandis, Revista Latinoamericana de Traducción, 13(1), 64-92.

http://doi.org/10.27533/udea.mut.v13n1a04

Capítulos de libros

  • Del-Pozo-Triviño, M.; Casado-Neira, D.; Pérez Freire, S.; Oca González, L.. (2023) “Interpreters and language assistance in Galician NGDOs: Situation, demands, and training needs” The Routledge Handbook of Translation, Interpreting and Crisis, edited by Christophe Declercq and Koen Kerremans. Routledge: Oxfordshire (in press).
  • Del-Pozo-Triviño, M., Casado-Neira, D., Pérez-Freire, S. y Oca-González, L. (2022) Traducir e interpretar en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Proyecto MELINCO. En A. Gómez González-Jover y R. Martínez Motos (Eds.) Traducción e interpretación en entornos institucionales /Translation and Interpreting in Institutional Settings (pp. 61-86). Peter Lang. ISBN: 978-1-80079-151-0.
  • Del-Pozo-Triviño, M. (2020). Teaching police to work effectively with interpreters: Design and delivery of a training course. En E. N. S. Ng, y I. H. M. Creeze, (Eds.), Interpreting in Legal and Healthcare Settings. Perspectives on research and training (pp. 189-210). John Benjamins. ISBN: 9789027261472.

Libros editados

  • DEL POZO TRIVIÑO, M; TOLEDANO BUENDÍA, C; CASADO NEIRA, D. y FERNANDES DEL POZO, D. (eds.) – (e.p.) Construir puentes de comunicación en el ámbito de la violencia de genero/Building communication bridges in gender violence. Granada: Comares. ISBN: 978-84-9045-227-1.
  • BORJA ALBI, A. y DEL POZO TRIVIÑO M. (eds.) (2015). La comunicación mediada por intérpretes en contextos de violencia de género. Guía de buenas prácticas para trabajar con intérpretes. Valencia: Tirant Lo Blanch. ISBN 9788416349333.
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Ordóñez Puime, Amador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José
GL
Skip to content