Álvarez Lugrís, Alberto

Profesor Titular de Universidade

Departamento de Tradución e Lingüística

BIONOTA

Licenciado en Filoloxía anglo-xermánica pola USC (1992), onde defendeu a Tese de Licenciatura Os falsos amigos da tradución do inglés ao galego (1994). Doutor en Tradución e interpretación pola UVigo (1999) coa tese A tradución do inglés ao galego. Proposta de Estilística comparada.

En 2003 publicou con Anxo Fernández Ocampo a versión galega e multilingüe da Terminoloxía da tradución. (Terminologie de la Traduction – Translation Terminology – Terminologie des Übersetzungs – Terminología de la tradución), de Delisle, Lee-Jahnke e Cormier.

Director de Viceversa. Revista galega de tradución, publicada pola UVigo. Membro do consello de redacción de Hermeneus. Censor en temas de tradución, lingüística de corpus e lingüística computacional para distintas revistas e editoriais internacionais (LinguamáticaDEATransitions-Journal of Franco-Iberian Studies MONTI, John Benjamins…).

Coautor do Dicionario Moderno Inglés-Galego, edición en papel do primeiro dicionario galego baseado en corpora.

Como tradutor literario destacan Asasinato no Orient Express de Agatha Christie, Horario de clase de Christine Nöstlinger, Mélani Miráculi de Renate Welsh ou Galicia, a Suíza de España, de Annette M.B. Meakin.

EXPERIENCIA DOCENTE

Docente na UVigo dende o ano 1994, na primeira promoción da licenciatura en Tradución e Interpretación. Dende 2001 é profesor titular de universidade. Na antiga licenciatura e no actual grao vén impartindo distintas materias de tradución da combinación inglés-galego. No Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional —que conta coa mención de excelencia da Xunta de Galicia— e no Programa de doutoramento en Tradución & Paratradución imparte materias de Metodoloxía da investigación.

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Como investigador ten publicados máis de 60 artigos e libros sobre teoría e a práctica da tradución, lingüística de corpus, docencia e didáctica da tradución, lexicoloxía e lexicografía ou o papel da tradución na creación de identidades.

Os seus intereses de investigación céntranse principalmente en dous campos: o uso de corpus nos Estudos sobre tradución e a construción da identidade nacional a través das traducións.

PUBLICACIÓNS
  • Alberto Álvarez Lugrís; Ana Luna Alonso; María Reimóndez Meilán. 2021. Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Vigo: Xerais.
  • Alberto Álvarez Lugrís. 2016. «Paratraducción de la identidad celta en el discurso público de las instituciones gallegas». Ferreiro Vázquez (ed.) Traducir e interpretar lo público. Frankfurt am Mein: Peter Lang. Pp.11-26.
  • Alberto Álvarez Lugrís; Xavier Gómez Guinovart. 2015. «Lexicografía bilingüe práctica basada en corpus. Planificación y elaboración del Diccionario Moderno Inglés-Galego». Córdoba Rodríguez y Sánchez Palomino (eds.) Lexicografía de las lenguas románicas. Berlin: Walter de Gruyter. Pp.31-47.
  • Alberto Álvarez Lugrís. 2014. «Paratraducción editorial». Montero Domínguez (ed.) Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis. Granada: Comares. Pp.15-34.
  • Alberto Álvarez Lugrís; Ana Luna Alonso; María Reimóndez Meilán. 2021. Unha voz, moitas voces. Xela Arias tradutora. Vigo: Xerais
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Ordóñez Puime, Amador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José
GL
Skip to content