BIONOTA

Francisco Torres Pérez. Licenciado e Doutor en Dereito pola Universidade de Vigo. Especialista en Dereito Corporativo por dita Universidade (1998) e en Dereito Marítimo Internacional por ICADE-IME (2008). Na actualidade é profesor titular de Dereito Mercantil da Universidade de Vigo. Desde outubro de 2016 ata outubro de 2019 foi coordinador da estratexia de investigación e membro do comité científico do Proxecto Europeo DOCKSIDE. As súas principais liñas de investigación son o réxime xurídico das Cooperativas, o Dereito Marítimo e a Propiedade Industrial. Nesta última materia leva vinculado a proxectos de investigación de forma ininterrompida dende o ano 2005 e participou activamente na organización de congresos e seminarios sobre o tema. Ademais, foi membro do consello de redacción da revista Actas de Dereito Industrial dende 2015 ata 2019, como secretario; e de Cooperativismo e Economía Social.

EXPERIENCIA DOCENTE

Canto a súa experiencia docente universitaria, é profesor titular do departamento de Dereito Privado da Universidade de Vigo dende o ano 2019. Imparte distintas materias nas Licenciaturas de Dereito, RRLL e RRHH, e no programa de simultaneidade ADE-Derecho. É profesor en varios programas de mestrado e varios programas de doutoramento.

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

As súas liñas de investigación inclúen as sociedades cooperativas e o dereito marítimo.

PUBLICACIÓNS
  • “Advantages and challenges of intellectual property rights related to the shipbuilding process” en coautoría con Louredo Casado, S., Comparative Maritime Law, núm 76, 2023.
  • “Cooperativas y Sociedades laborales: notas básicas sobre su valor añadido para las empresas emergentes”, en Digitalización de la actividad Societaria de cooperativas y sociedades laborales (Dirs. Alfonso Sánchez, Andreu Martí), Aranzadi, 2021, pp. 409-426.
  • “Cooperatives between State control and the Collaborative Economy”, Journal of Co-operative Studies 49 No 3 (148) Winter, 2016.
  • “Régimen jurídico de las aportaciones sociales en la sociedad cooperativa”, Aranzadi, Cizur Menor, 2012.
  • “Transporte marítimo en la cadena de suministro”, (Dirs. Tato Plaza-Díaz Vázquez, Coord. Torres Pérez), Andavira, Santiago de Compostela, 2010.
Abreu López, Lorena
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José