BIONOTA

Pablo de Carlos Villamarín naceu na cidade de Vigo. Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais e Doutor en Ciencias Económicas pola Universidade de Vigo, obtivo pola súa tese, titulada Relación entre o ciclo económico e o ciclo político. Análise teórica e aplicación á economía española, a cualificación de Sobresaliente CUM LAUDE no ano 2005.

Comezou a súa actividade docente e investigadora na Universidade de Vigo en 1996 e dende 2010 pertence á Área de Organización de Empresas do Departamento de Organización de Empresas e Marketing, da que é Profesor Titular de Universidade dende 2022.

En canto aos cargos de xestión desempeñados, entre 2013 e 2016 foi Coordinador do Grao en Turismo impartido na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de Vigo. Tamén colaborou, entre 2014 e 2017, na coordinación do Mestrado Universitario en Creación, Xestión e Innovación en Empresas, impartido no mesmo centro.

EXPERIENCIA DOCENTE

Nos últimos anos centrou a súa actividade docente en materias da área de Organización de Empresas, como Sistemas de Información para a Xestión Turística (Grao en Turismo e PCEO Turismo-Historia) ou Dirección Estratéxica (Grao en ADE, PCEO ADE-Dereito e PCEO ADE-Informática). Ademais de impartir e/ou coordinar materias en diversos Graos, tamén o fai no Mestrado Universitario en Dirección e Planificación do Turismo e no Mestrado Universitario en Xestión Empresarial do Deporte, ambos títulos oficiais pola Universidade de Vigo.

A nivel internacional, impartiu clases no Master Responsable du Développement à l’International na UFR Lettres, Sciences Humaines et Sociales da Université de Bretagne-Sud (Francia) e no Mestrado em Gestão do Turismo na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto (Portugal).

Por último, participa no programa de Doctorado en Turismo, de carácter interuniversitario, dentro da liña de investigación Análise económica do sector turístico.

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Dentro da súa actividade investigadora, destaca a súa participación en numerosos proxectos e contratos con organismos públicos e privados relacionados coa análise do tecido empresarial de Vigo e a súa Área de Influencia e, xa como membro do grupo de investigación Emitur, coa análise da realidade socioeconómica da provincia de Ourense.

Non obstante, as súas principais liñas de investigación comprenden a análise económico-empresarial dun sector clave para a economía mundial como é o turismo, e dunha actividade que foi adquirindo unha gran importancia económica e social nas últimas décadas, como é o deporte profesional.

PUBLICACIÓNS
  • De Carlos Villamarín, P., Alén González, E., Pérez-González, A., & Figueroa Revilla, B. (2019). «Cultural differences, language attitudes and tourist satisfaction. A study in the Barcelona hotel sector», Journal of Multilingual and Multicultural Development, 40(2): 133-147. Doi: https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1493114.
  • Fraiz Brea, J. A., De Carlos Villamarín, P., & Araújo Vila, N. (2020). «Disclosing homogeneity within heterogeneity: a segmentation of Spanish active tourism based on motivational pull factors», Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 30: 100294. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100294.
  • Araújo Vila, N., Fraiz Brea, J. A., & De Carlos Villamarín, P. (2021). «Film tourism in Spain: destination awareness and visit motivation as determinants to visit places seen in TV series», European Research on Management and Business Economics, 27: 100135. Doi: https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2020.100135.
  • Nicolau, J. L., De Carlos Villamarín, P., Alén González, E., & Pérez González, A. (2022). “Asymmetric effects of extreme-moderate online reviews in the language-satisfaction relationship”, Tourism Management, 91, August: 104524. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104524.
  • Pérez González, A., De Carlos Villamarín, P., & y Alén González, E. (2022). “An analysis of the efficiency of football clubs in the Spanish First Division through a two-stage relational network DEA model: a simulation study”, Operational Research. An International Journal, 22(3): 3089-3112. DOI: https://doi.org/10.1007/s12351-021-00650-5.
Abreu López, Lorena
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José