BIONOTA

Pedro González Santamaría é diplomado en ciencias empresariais, licenciado en Administración e Dirección de empresas, licenciado en investigación e técnicas de mercado e doutor «sobresaliente cum laude» pola Universidade de Vigo, onde imparte docencia nos Graos de Enxeñería Industrial e Administración de Empresas, así coma no Master en Xestión e Dirección de Pymes da UVigo e na Maestría en Comunicación e Mercadotecnia Estratéxica de la Escuela Jacobea de Pogrado, en México.

Ha publicado diversos traballos relacionados coa xestión nos sectores do Turismo e as TIC, e impartiu conferencias en varios países de Europa e América Latina. Acumula máis de 20 anos de experiencia no mundo empresarial, asumindo diversas responsabilidades vinculadas á xestión e dirección en diferentes sectores (comercial, organización de eventos, turismo, formación).

Desde o ano 2001 coordinou varios proxectos europeos, colaborando con diferentes institucións de países como Italia, Portugal, Romanía, Bulgaria, Polonia, Lituania, Austria ou Turquía. Posúe diversa formación en xestión e captación de proxectos europeos e participou no programa TecEuropa, en Bruselas, de formación especializada en financiación comunitaria.

Desde o ano 2015, forma parte do panel de expertos do Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, dependiente do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, onde leva a cabo tarefas relacionadas coa avaliación e o control de proxectos europeos.

EXPERIENCIA DOCENTE

En relación á súa experiencia docente, impartiu numerosos cursos especializados no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación. Paralelamente, foi profesor de Formación Profesional en centros públicos e privados nas especialidades de Informática, Administración de Empresas, Formación e Orientación Laboral e Organización Comercial. Tamén impartiu clases de Bacharelato en centros públicos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia na especialidade de Economía. Durante máis de 10 anos foi profesor de Sistemas de Información e Marketing Turístico na Diplomatura en Empresas e Actividades Turísticas tutelada pola UNED. Desde 2008 é profesor do Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia da Universidade de Vigo, onde imparte diversas materias en graos e mestrados relacionadas coa xestión e administración de empresas, sistemas de información e xestión de proxectos. Tamén colaborou como docente no ámbito do Marketing con diversas institucións internacionais.

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

As súas liñas de investigación inclúen o comportamento do consumidor, o marketing turístico e o estudo da industria dos videoxogos.

PUBLICACIÓNS
  • González-Santamaría, Pedro y Ferreiro-Vázquez, Óscar; (2023). Desarrollo profesional en el sector de la traducción y la interpretación relacionado con el ámbito de los videojuegos. En Sara María Torres Outón y Ramón Méndez González [eds.] Realidades y desafíos de la tecnología aplicada a la tradicción y la interpretación, pp. 13-26. ISBN: 978-3-631-87192-8. Berlín: Editorial Peter Lang.
  • Ferreiro-Vázquez, Óscar y González-Santamaría, Pedro (2023). Eventos vinculados a videojuegos y actividad turística. En Ramón Méndez y Alba Calvo [eds.] Nuevas Voces investigadoras en el ámbito de la localización de videojuegos., pp. 15-27. ISBN: 978-84-19471-92-5. Valencia: Tirant Humanidades.
Abreu López, Lorena
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José