Luna Alonso, Ana

Titular de Universidade

Departamento de Tradución e Lingüística

BIONOTA

Ana Luna Alonso é profesora titular no Departamento de Tradución e Lingüística da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, onde imparte docencia de grao, mestrado e doutoramento.

Dirixiu varias teses de doutoramento, coordinou cursos e xornadas, e organizou varios simposios e congresos internacionais sobre tradución e políticas de tradución.

É investigadora do grupo BITRAGA (Biblioteca da Tradución Galega) en BiFeGa, participou en varios proxectos financiados polo Ministerio e a Xunta de Galicia como IP e colaborou en diferentes proxectos de investigación como CULTURFIL da USC, CRET da UB ou EACT da UAB.

EXPERIENCIA DOCENTE

Ao respecto  da súa experiencia docente universitaria, é profesora titular no departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo dende o curso 1995-1996. Imparte diferentes materias no grao en Tradución e Interpretación, así como no Máster en Tradución para a Comunicación Internacional —que recibiu a mención de excelencia por parte do goberno da Xunta de Galicia— e no programa de doutoramento  Tradución & Paratradución.  É directora do Título propio de Especialista en Edición

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Entre as súas actividades dedicadas aos Estudos de Tradución e Interpretación hai que incluír os estudos socioculturais do contexto no que se desenvolve a tradución dende e cara ás linguas minorizadas, a historia da tradución e das persoas que traducen, o estudo dos fluxos de tradución e as políticas de tradución editorial nos que a perspectiva de xénero e feminista son centrais. 

PUBLICACIÓNS
  • Luna-Alonso, Ana (2023). Escritoras gallegas paratraducidas en el espacio ibérico. Meta. Vol. 67, nº 3, décembre 2022, p. 623–645. DOI https://doi.org/10.7202/1100478aradresse copiéeune erreur s’est produite
  • Luna-Alonso, Ana (2022). Circuítos paratraductivos. Escalas y peajes de escritoras gallegas. En Garrido Vilariño, Xoán Manuel & Yuste Frías, José (eds.) Traducción & Paratraducción: Líneas de investigación I. 197-212. 2022. Berlín: Peter Lang. https://www.peterlang.com/view/serial/SRSIK. ISBN: 978-3-631-81038-5
  • Luna-Alonso, Ana (2022). Ferias Internacionales del Libro. Liber y el invitado de honor: formulas y discursos. En Ferreiro Vázquez, Óscar (ed.) Avances en las realidades traductológicas: tecnología, ocio y sociedad a través del texto y del paratexto, Berlín: Peter Lang, 176- Berlín: Peter Lang. DOI 10.3726/b20227
  • Luna-Alonso, Ana (2022). Historia de la traducción – Ámbito gallego. Edición trilingüe (GAL-ES-EN). En Franco Aixelá, Javier & Ricardo Muñoz (eds.) Enciclopedia Traducción e Interpretación (ENTI). AIETI. https://www.aieti.eu/enti/galicia_SPA/ // http://www.aieti.eu/enciclopedia/ ISSN: 2951-6714.
  • Luna-Alonso, Ana (2022). Xela Arias en la traducción. Verso y recto. Revista de Traducció. Vol. 29: 115-136. ISSN: 1138-5790 (paper) 2014-9735 (digital) https://doi.org/10.5565/rev/quaderns.64
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Ordóñez Puime, Amador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José
GL
Skip to content