Limiares
Cargando
Galanes Santos, Iolanda

Doutora en Filoloxía Galega (1999) con estudos de posgrao na Université de Laval (Quebec, Canadá) e estadía posdoutoral no Observatoire linguistique Sens-Texte de l´Université de Montréal. Conta con experiencia profesional en tradución e revisión editorial (Escola Galega de Administración Pública etc.) e como documentalista no Consello da Cultura Galega. As súas liñas de investigación son a Terminoloxía, con investigación e participación en dicionarios internacionais, e a Tradución literaria, na que participa de BITRAGA (Catálogo Virtual da Tradución Gallega) desde os seus inicios en 2004 e analiza las relacións interliterarias a través da tradución como coeditora de: Promoción cultural y Traduccción (Peter Lang, 2021); La traducción literaria. Nuevas investigaciones (Comares, 2016); Literaturas extranjeras y desarrollo cultural (Peter Lang, 2015) e Traducción de una cultura emergente (Peter Lang, 2012). Colaborou no Diccionario Histórico de la Traducción en España e en ENTI, Enciclopedia de Traudución e Interpretación de AIETI. Ademais de participar periodicamente en congresos e publicar artigos e monografías, é autora de varios dicionarios especializados. É responsable da liña de Terminoloxía e terminografía de Bifega e foi investigadora principal dun proxecto de cooperación interuniversitaria co Observatório de Neologia do Português Contemporâneo da U. de São Paulo e outras universidades brasileiras

LER MÁIS

Iolanda Galanes Santos é doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela e realizou estudos de posgrao na Universidade de Laval (Quebec). A súa investigación encádrase en dúas liñas de traballo: dunha banda a Terminoloxía na Tradución especializada e, doutra, a Tradución literaria en Galicia. A esta última liña pertence o Catálogo Virtual da Tradución Galega, alén de varias publicacións nas que analiza as relacións do sistema literario galego con outras literaturas a través da tradución, como La traducción literaria. Nuevas investigaciones (Comares, 2016), Literaturas extranjeras y desarrollo cultural (PeterLang, 2015) ou Traducción de una cultura emergente (PeterLang, 2012), etc.

É autora e coautora de varias monografias, unha decena de dicionarios especializados de ámbito internacional  coma o Lexique panlatin de manutention et stockage ou o Léxico da enerxía eólica.Participa desde hai dúas décadas en congresos internacionais, publica regularmente artigos académicos sobre as devanditas liñas (vid. Memorias dun neno labrego: revisitando la literatura de la emigración, Transfer 12, 2017;La crisis económica mundial: un concepto complejo con múltiples denominaciones, Revista de Filologia e Lingüística Portuguesa 18:2, 2016; La crise hypothécaire et ses dénominations, Babel 61:2, 2015; Terminografía galega e calidade: novos modelosEstudos de Lingüística Galega 2015 ou Carlos Casares y la traducción: obra dispersa e inédita, Quaderns para la traducció 21, 2014).

Conta con experiencia profesional como tradutora, principalmente de monografías para entidades como a Escola Galega de Administración Pública, o Boletín Oficial do Estado ou o Centro de Estudos Constitucionais e nas principais empresas editoras galegas. Entre 1999 e 2005 foi coordinadora técnica da Sección de Lingua do Consello da Cultura Galega. Actualmente desenvolve a súa actividade docente sobre Terminoloxía e tradución na titulación de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo.

Contacto: iolag@uvigo.es

Alberto
Álvarez Lugrís, Alberto
Emmanuel
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Patricia Buxán
Buxán Otero, Patricia
Pablo de Carlo
De Carlos Villamarin, Pablo
Maribel
Del Pozo Triviño, Maribel
Lara
Domínguez Araújo, Lara
Pablo Fernández Calero
Fernández Carballo Calero, Pablo
Anxo
Fernández Ocampo, Anxo
Oscar Ferreiro
Ferreiro Vázquez, Óscar
Iolanda Galanes
Galanes Santos, Iolanda
Xoán Garrido
Garrido Vilariño, Xoán
Pedro
González Santamaría, Pedro
Jessica
Gregori Sendra, Jessica
Ana Hermida
Hermida Ruibal, Ana
Sara Louredo
Louredo Casado, Sara
Ana Luna
Luna Alonso, Ana
Ramón
Méndez González, Ramón
Xoán Montero
Montero Domínguez, Xoán
Salvador
Mourelo Pérez, Salvador
Amador
Ordóñez Puime, Amador
Elena
Sanchez Trigo, Elena
Patricia Sotelo
Sotelo Dios, Patricia
Francisco
Torres Pérez, Francisco José
Jose Yuste II
Yuste Frías, José
GL
X