BIONOTA

Iolanda Galanes Santos é doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela e realizou estudos de posgrao na Universidade de Laval (Quebec) e na Universidade de Montreal. A súa investigación encádrase en dúas liñas de traballo: a Terminoloxía na Tradución especializada, como coordinadora da liña Terminoloxía e Terminografía de BiFeGa, e a Tradución literaria en Galicia, como membro de BITRAGA. É autora e coautora de varias monografias, unha decena de dicionarios especializados de ámbito internacional. Participa desde hai dúas décadas en congresos internacionais e publica regularmente artigos académicos sobre as devanditas liñas.

Conta con experiencia profesional como tradutora. Entre 1999 e 2005 foi coordinadora técnica da Sección de Lingua do Consello da Cultura Galega, posto no que está en excedencia. Actualmente desenvolve a súa actividade docente sobre Terminoloxía e tradución na titulación de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo.

EXPERIENCIA DOCENTE

É profesora titular do Departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo, á que pertence desde 2000. Traballou, ademais, na formación de funcionariado en linguas de especialidade (EGAP, DXPL, etc.), en planificación lingüística (CTNL) e en tradución xurídico-administrativa (AGPTI). Impartiu docencia en varias universidades estranxeiras como participante en programas de intercambio ERASMUS, como coordinadora de programas intensivos (IP KA2) e como profesora visitante nas universidades de Lisboa, Pádova, São Paulo e Montreal. É responsable da formación en Terminoloxía e Terminografía no grao de Tradución e Interpretación, así como no Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional e no programa de doutoramento Tradución e Paratradución, alén de ter impartido materias de tradución.

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Circunscríbese á liña da tradución literaria galega a súa colaboración en BITRAGA, no Catálogo Virtual da Tradución Galega, do que se derivan publicacións sobre as relacións do sistema literario galego con outras literaturas La traducción literaria. Nuevas investigaciones (Comares, 2016), Literaturas extranjeras y desarrollo cultural (Peter Lang, 2015) ou Traducción de una cultura emergente (Peter Lang, 2012), etc. Tamén estuda as estratexias de promoción cultural nas Feiras Internacionais do libro e a tradución de determinados xéneros literarios. Na liña de Terminoloxía é, ademais, coautora de dicionarios especializados internacionais (ex. Lexique panlatin de manutention et stockageLéxico da enerxía eólica).

Publica regularmente artigos académicos (Memorias dun neno labrego: a forxa dun longseller, Madrygal 20, 2017;  La crise hypothécaire et ses dénominations, Babel 61:2, 2015; Terminografía galega e calidade: novos modelos, Estudos de Lingüística Galega 2015 ou Carlos Casares y la traducción: obra dispersa e inédita, Quaderns para la traducció 21, 2014).

PUBLICACIÓNS
  • Galanes-Santos, Iolanda 2023.”Domingo Villar: Traducción e impacto”, Transfer 18: 1, 1-23, DOI: https://doi.org/10.1344/transfer.2023.18.40574
  • Villarino Pardo, C.; Galanes Santos, I. & Luna Alonso, A (eds.) 2021. Promoción cultural y Traducción. Peter Lang: Berna. https://www.peterlang.com/document/1142500
  • Galanes Santos, Iolanda & Áurea Fernández Rodríguez 2019: “La economía está enferma-l´économie est malade. Cronología de la crisis a través de la terminología metafórica”, en Onomázein. Revista de lingüística, filología y traducción, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nº Especial V, pp. 114-133. DOI: https://doi.org/10.7764/onomazein.tradecneg.02
  • Galanes-Santos, Iolanda. 2019. “El redactor periodístico ante el neologismo. Estrategias comunicativas para reexpresar los conceptos de la crisis económica mundial.” En Comunicación, Traducción e Interpretación /Communication, Translation and Interpreting. MonTI Special Issue 5, 122-146. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2019.ne5.5
  • Galanes Santos, I. 2018. A proxección exterior da literatura galega e Carlos Casares: obstáculos e estratexias, Boletín Galego de Literatura, 53 (2). http://dx.doi.org/10.15304/bgl.53.5032
Abreu López, Lorena
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José