Bourgoin Vergondy, Emmanuel Claude

Profesor Axudante doutor

Universidade de Santiago de Compostela (Departamento de Filoloxía clásica, francesa e italiana)

BIONOTA

Emmanuel Claude BOURGOIN VERGONDY, membro investigador do grupo Tradución e Paratradución dende 2014, é Profesor axudante doutor do departamento de Filoloxía clásica, francesa e italiana da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

Obtivo o título de Doutor en Tradución e Paratradución coa cualificación de Sobresaliente na Universidade de Vigo en 2019, gañando tamén o Premio extraordinario de Doutoramento en Humanidades correspondente ao curso 2018/2019. Ademais, completou con éxito o Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) no ano 2014, formando parte da primeira promoción desta titulación. No ano 2013, obtivo tamén a Licenciatura en Tradución e Interpretación.

Exerceu como lector de francés na E.O.I. de Vigo durante o curso 1996/1997, logo de obter unha Licencia en Lingua Estranxeira: especialidade español na Universidade de Angers en Francia (1996). Durante máis de 25 anos, traballou como profesor de Francés Lingua Estranxeira (FLE) na Alianza francesa de Vigo, unha asociación cultural premiada co Premio Príncipe de Asturias en 2005, onde tamén foi director de cursos dende 2007 ata 2010.

EXPERIENCIA DOCENTE

En relación á súa experiencia docente universitaria, de 2018 a 2023 foi profesor asociado de francés no departamento de Filoloxía inglesa, francesa e alemá da Facultade de Filoloxía e Tradución na UVigo. Neste momento, é profesor axudante doutor interino no departamento de Filoloxía clásica da Universidade de Santiago de Compostela. Imparte diversas materias no grao de Filoloxía clásica francesa, así como no Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional, que recentemente recibiu a mención de excelencia por parte do goberno da Xunta de Galicia. Tamén é codirector do Título propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV).

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

As súas liñas de investigación comprenden a Tradución e Interpretación no Medio Social e a ensinanza de linguas estranxeiras (LE), con especial atención ao Francés como Lingua Estranxeira (FLE) e a integración das TIC en LE.

PUBLICACIÓNS

Libros

Bourgoin-Vergondy, E. Méndez González, R. [eds.] (2023) Traducción y Paratraducción. Líneas de investigación II, Berlin: Peter Lang, Col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation (Estudios sobre lenguas románicas y comunicación intercultural) dirigida por Gerd Wotjak, José Juan Batista Rodríguez y Dolores García-Padrón, Vol. 157, 198 págs. ISBN: 978-3-631-84174-7, eBook ISBN 978-3-631-90309-4, ePDF ISBN 978-3-631-90309-4, DOI: 10.3726/b20880

Yuste-frías, j. Araújo, S. Bourgoin-Vergondy, E.-C. correia, a. [dir.] (2023) L’apprentissage des langues à l’ère du numérique : quelques réflexions empiriques basées sur des projets pédagogiques, Berlin: Peter Lang. ISBN : 978-3-631-88918-3

Capítulos de libro

Bourgoin-Vergondy, E.-C. (2023) «Au seuil des TICE pour la didactique et la pédagogie des langues», in Yuste-frías, j. Araújo, S. Bourgoin-Vergondy, E.-C. correia, a. [dir.] L’apprentissage des langues à l’ère du numérique : quelques réflexions empiriques basées sur des projets pédagogiques, pp. 11-14, Frankfurt : Peter Lang.

Bourgoin-Vergondy, E.C. (2022) «Las tecnologías de la comunicación en Traducción e Interpretación en Medio Social (TIMS): implicaciones interpretativas», in Ferreiro Vázquez, Ó. [ed.], Avances en las realidades traductológicas: tecnología, ocio y sociedad a través del texto y del paratexto, Frankfurt: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-80810-8 – DOI:10.3726/B20227

Bourgoin-Vergondy, E.-C. (2022) «La parainterpretación en el ámbito sanitario», in Yuste Frías J., Garrido Vilariño, X.M. [eds.], Traducción & Paratraducción I. Líneas de investigación, pp.81-98, Frankfurt: Peter Lang. ISBN 9783631810385 – DOI 10.3726/b16522

Bourgoin-Vergondy, E.-C, Araújo, S. (2021) «Ressources et outils numériques pour développer les compétences communicatives», in Marhic, P. [dir.], Le défi de l’enseignement à distance –Réflexions et modalités pratiques, pp. 85-122, Paris: L’Harmatan, ISBN: 9782343244181

Bourgoin-Vergondy, E.-C. (2019) «Cuando el celuloide revela la imperiosa necesidad de la traducción e interpretación en medio social (TIMS)», in Montero Domínguez, X. [ed.], Intérpretes en el cine, pp.141-153, Frankfurt: Peter Lang.

Bourgoin-Vergondy, E.-C. (2016) «Odisea en el espacio público de la traducción e interpretación» en Ferreiro Vázquez, O. [ed.] Traducir e interpretar lo público. Albolote, Granada: Comares. Colección Interlingua, nº 145, pp. 63-77, ISBN: 9788490453506, Disponible en línea [https://www.academia.edu/30419559/Odisea_en_el_espacio_p%C3%BAblico_de_la_traducci%C3%B3n_e_interpretaci%C3%B3n]

Artigos de revista

Bourgoin-Vergondy, E.-C, Aráujo, S. (2022) «L’enseignement présentiel des langues étrangères au pied du mur en contexte pandémique», Synergie Espagne, (15) pp. 25-40 – ISSN :1961-9359 ; ISSN en ligne : 2260-6513

Bourgoin-Vergondy, E.-C., Ferreiro Vázquez, Ó. y Méndez González, R. (2020) «España frente a la COVID-19 – Un recorrido por las trincheras políticas, sociales y educativas» Cadernos do tempo presente, vol. 11 n.º 1: 46-58.    Disponible en línea [https://seer.ufs.br/index.php/tempo/article/view/14136]

Bourgoin-Vergondy, E.-C (2020) «La paratraduction de l’identité dans les espaces de la traduction et l’interprétation en milieu social (TIMS)», Trabalhos em Linguística Aplicada (TLA): De la diversidad cultural a la transculturalidad. Traducción & paratraducción de la identidad, vol. 59, n.º 2: 888-905. Disponible en línea [https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8660100]

Reseñas

Bourgoin-Vergondy, E.C. (2015) «Nouveaux enjeux de la paratraduction». Reseña del libro de Xoán Montero Domínguez [ed.], Traducción e industrías Culturales-Nuevas perspectivas de análisis. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2014, in Çédille, revista de estudios franceses, 11, 581-592. Disponible en línea [http://www.redalyc.org/pdf/808/80836201017.pdf]

Bourgoin-Vergondy, E.C. (2017) Reseña del libro de Xoán Montero Domínguez, La traducción de proyectos cinematográficos-Modelo de análisis para los largometrajes de ficción gallegos. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2015, in Meta. Le journal des traducteurs, 62-1, 228-229. Disponible en línea [https://www.academia.edu/34758973/La_traducci%C3%B3n_de_proyectos_cinematogr%C3%A1ficos-Modelo_de_an%C3%A1lisis_para_los_largometrajes_de_ficci%C3%B3n_gallegos]

Bourgoin-Vergondy, E.C. (2019) «La traduction littéraire. Nouvelles recherches», Reseña del libro de Galanes Santos, I., Luna Alonso, A., Montero Küpper, S., Fernández Rodríguez, Á. [eds.], La traducción literaria. Nuevas investigaciones, Albolote (Granada): Comares, 2014, in Meta, journal des traducteurs, 63-3, pp. 828-830. Disponible en línea [https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2018-v63-n3-meta04634/1060176ar/]

Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Ordóñez Puime, Amador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José
GL
Skip to content