Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Tecnoloxías aplicadas á tradución

(Prof. Ana Hermida Ruibal)

Esta materia prepara ao alumnado na comprensión e no uso das herramientas que as novas tecnoloxías proporcionan tanto para á investigación en tradución como para a práctica profesional da traducción no mercado do século XXI. Para ello as unidades didácticas foron agrupadas en tres grandes bloques nos que as tecnoloxías e ferramentas lingüísticas aumentan considerablemente a productividade e a eficiencia do traballo en pantalla:

 • A memorias de tradución e tradución automática
 • A xestión de proyectos de traducción
 • A xestión do traballo persoal

Dado que as memorias de tradución son programas informáticos que axudan a aumentar a produtividade do tradutor, ao almacenar traducións xa feitas, así como as súas ganancias e a calidade do produto final, no primeiro bloque desta materia estudaranse as súas características e vantaxes, o seu funcionamento, así como algunhas das diferenzas existentes entre as principias memorias de tradución do mercado. Traballarase especialmente con Wordfast Classic e memoQ.

Programa detallado

 1. Memorias de tradución
  1.1. Definición, características e vantaxes
  1.2. Diferenzas entre TAO e tradución automática
 2. Wordfast Classic
  2.1. Instalación
  2.2. Segmentación
  2.3. Características principais
  2.4. Análise de coincidencias
  2.5. Tradución doutros formatos (PowerPoint, Excel)
  2.6. Limpeza do documento segmentado
  2.7. Exportación de memoria TMX
 3. memoQ
  3.1. Instalación (só en Windows)
  3.2. Creación dun proxecto novo
  3.3. Bases de datos terminolóxicas
  3.4. Estatísticas de coincidencias e repeticións
  3.5. Tradución de diversos formatos: pretraducir, concordancia, control de calidade
  3.6. Exportación do arquivo e a memoria
 4. Outras ferramentas TAO
  4.1. OmegaT
  4.2. SDL Trados Studio
  4.3. Déjà Vu
 5. Aliñamento de documentos xa traducidos
 6. Formato TMX. Importación e exportación de memorias de tradución
 7. Memorias de tradución de uso libre na rede: compilación da memoria da UE
 8. Xestión de memorias de tradución, xestión terminolóxica e de calidade
  8.1. Xbench
 9. Outras aplicacións
 10. Xestión de proxectos de tradución
 11. Xestión do traballo persoal

 

Bibliografía

Campos Leza, F. (2009) «Wordfast Classic: una introducción», Panace@ X (29), pp. 51-57.

Cánovas, M. e Samson, R. (2008) Herramientas libres para la traducción en entorno MS Windows, en Oscar Díaz Fouces e Marta García González [eds.] Traducir (con) software libre, Granada: Comares, pp. 33-55.

Corpas Pastor, G. e Varela Salinas, M. J. [eds.] (2003) Entornos informáticos de la traducción profesional: las memorias de traducción, Granada: Comares.

Kilgray Translation Technologies. memoQ – memoQ guides and videos for translators.

Webb, L. E. (1998) Advantages and Disadvantages of Translation Memory: a Cost/Benefit Analysis.

GL
Skip to content