Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Tecnoloxías aplicadas á tradución

(Prof.ª Ana Hermida Ruibal e Prof. Emmanuel Claude Bourgoin Vergondy)

A materia «Tecnoloxías aplicadas á tradución» ofrece un percorrido profundo polas ferramentas e técnicas actuais que potencian a produtividade en tradución. Comeza cun enfoque na xestión de proxectos e do traballo persoal. Introdúcese nas memorias de tradución, distinguindo entre Tradución Asistida por Ordenador (TAO) e tradución automática. MemoQ, unha ferramenta líder, estúdase en detalle desde a súa instalación ata funcións avanzadas como a xestión de memorias, terminoloxía e control de calidade. Explóranse as súas características, compatibilidades e atallos de teclado. Ademais, contrástase MemoQ con outras ferramentas TAO e abórdase a importancia dos prezos en relación con repeticións no mercado profesional. A través de Xbench, manéxanse aspectos de xestión de memoria de tradución, terminolóxica e de calidade. Esta formación capacita aos estudantes para navegar e empregar con destreza as tecnoloxías emerxentes no eido da tradución profesional.

GL
Skip to content