Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

 

 

Tradución especializada xurídico-administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés

(Prof.ª Maribel del Pozo )

A materia Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés pertence ao módulo B2, é de carácter optativo, ten 6 ECTS e cúrsase no 2.º cuadrimestre. Impártese en castelán, galego e inglés.

Está deseñada para que o alumnado adquira una certa competencia á hora de preparar, comprender e traducir textos xurídicos e administrativos complexos. Con todo, hai que aclarar que será unha competencia limitada, dado que a competencia plena só se adquire cunha grande cantidade de horas de práctica e só nos campos que se coñecen ben. O obxectivo, por tanto, é dotar ao alumnado dos medios necesarios para abordar textos deste campo con confianza.

No plano teórico, buscarase afianzar os coñecementos sobre dereito nacional e internacional do alumnado e, no plano práctico, buscarase que o alumnado traduza textos de considerable extensión e complexidade, así como que redacte estudos académicos relativos a esta materia.