Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Tradución publicitaria

(Prof. José Yuste Frías)

Un dos principais obxectivos desta asignatura é o de rematar co tópico da suposta universalidade do símbolo e da imaxe na tradución, amosando que as (para)traducións dos símbolos e das imaxes que acompañan ao texto publicitario son necesarias e imprescindibles cando se pretende comunicar dun país a outro, dunha lingua a outra, dunha cultura a outra… dun mercado a outro. Analizando diferentes exemplos de entidades iconotextuais presentes na tradución publicitaria, o alumnado aprenderá a desmontar os sutís mecanismos e as eficaces estratexias de comunicación (para)tradutora que á hora de conquistar novos mercados adoptan empresas, industrias, organismos e institucións con proxección internacional, facendo uso dunha política global de auténtica e pura paratradución maquillada con retoques de localización que pretende converter produtos puramente comerciais en supostos bens culturais de consumo universal.

Hoxe en día as empresas e multinacionais tratan de suprimir todo aquilo que podería opoñerse á difusión internacional dos seus produtos e procesos (industrializar), para despois empezar a considerar as particularidades irredutibles do territorio cultural (localizar) onde se quere implantar «Think global, Act local». Na era global que nos tocou vivir, a publicidade transnacional pretende crear unha mensaxe publicitaria de partida na que a parte verbal se reduza tan só ao nome do produto ou ao logotipo para que deste xeito o que se quere vender poida chegar a un público lingüisticamente máis diverso e amplo. Sacrificando as linguas aforranse custos de tradución. No «guion global» que pretende escribir a «internacional publicitaria» moitos son os que aínda hoxe cren, inxenuamente, que unha boa imaxe non só vai valer sempre máis que mil palabras, senón que vai ser máis entendida polo mundo. Agora ben, a imaxe non é universal e, como o símbolo, tampouco escapa á maldición de Babel.

PARA-TRADUCIR CARREFOUR (PRIMEIRA PARTE)

Ficha bibliográfica

 

PARA-TRADUCIR CARREFOUR (SEGUNDA PARTE)

Ficha bibliográfica

De(s)construír a publicidade dende a paratradución é non deixar de interrogarse sobre o porqué de todo texto, os seus límites, as súas marxes, abrilo a outras posibles significacións diferentes ás sedimentadas pola tradición esencialmente lingüística da tradución. Nesta materia preténdese dar vida aos textos publicitarios para inicialos nun novo xogo de lectura e interpretación que volvan abrir novas perspectivas no que ata entón foi puro pensamento fixo ou fosilizado da parella texto_imaxe.

Para unha primeira aproximación aos obxectivos primordiais da materia Tradución publicitaria, velaquí algunhas das preguntas que ofrecen unha idea xeral da mesma e ás que saberá responder á perfección quen se matricule no Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI):

Contacto:

jyuste@uvigo.es 

GL
Skip to content