Yuste Frías, José

Profesor Titular

Departamento de Tradución e Lingüística

BIONOTA

Licenciado e Doutor en Filosofía e Letras (Filoloxía Románica [Francés]) pola Universidade de Zaragoza, José Yuste Frías é Profesor Titular da Universidade no Departamento de Tradución e Lingüística da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo onde imparte docencia de grao dando clase de tradución directa e inversa na combinación francés-español-francés dende 1995 e de Ortotipografía para-traducir (Revisión e corrección de textos) dende 2004.

EXPERIENCIA DOCENTE

Investigador Principal (IP) do Grupo de Investigación Tradución & Paratradución (T&P) da Universidade de Vigo. Dirixe, xestiona e coordina tanto o Máster en Tradución para a Comunicación Internacional [MTCI] como o Título Propio de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo [ETIV] e o Doctorado en Traducción & Paratraducción [T&P] da UVigo.

Impartiu seminarios, conferencias, relatorios e comunicacións en eventos científicos nacionais (Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria-Gasteiz) e internacionais  (Francia, Brasil, Portugal) como profesor invitado e IP do Grupo T&P.

A experiencia acumulada có paso dos años, fixo posible que participe puntualmente como avaliador/censor externo ou sexa membro do Consello Científico Asesor de revistas científicas internacionais de recoñecido prestixio na disciplina Tradución e Interpretación.

MATERIAS IMPARTIDAS NO MTCI
LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Especialista do símbolo e da imaxe en tradución, a súa docencia en posgrao e as súas investigacións céntranse nos campos profesionais da tradución cultural (directa e inversa) de cómics, libros infantís, libros de arte e textos turísticos; a tradución publicitaria; e, dentro do campo da tradución para a pantalla, a tradución de videoxogos.

IP do Grupo de Investigación Tradución & Paratraducción (T&P), teórico da tradución, as súas investigacións sobre a paratextualidade levárono a publicar pioneiras reflexións sobre a importancia suma de calquera detalle paratextual na edición final das traducións e sobre o espazo liminar que ocupa, sempre, todo profesional da tradución e a interpretación que se prece, iniciando, na teoría da tradución, a corriente tradutolóxica da Escola de Vigo coa creación dun novo término tradutolóxico: a noción de paratradución.

As súas últimas publicacións sobre identidade e tradución, que desenvolven as liñas de investigación Mestizaxe e Migración do Grupo T&P, resultan ser reveladoras á hora de xestionar a diversidade cultural nos tempos de choque de civilizacións que corren.

PUBLICACIÓNS
 1. Yuste Frías, José et al. (2023) «Au seuil des TICE pour la didactique et la pédagogie des langues», en José Yuste Frías, Sílvia Araújo, Emmanuel Claude Bourgoin Vergondy y Ana Correia [dir.] (2023) L’apprentissage des langues à l’ère du numérique : quelques réflexions empiriques basées sur des projets pédagogiques, Berlín: Peter Lang, pp. 11-14.
  ISBN 978-3-631-88918-3 (Print)_E-ISBN 978-3-631-88943-5 (E-PDF)_E-ISBN 978-3-631-88944-2 (EPUB)_DOI 10.3726/b20167
 2. Yuste Frías, José (2022c) «Leer para traducir», en Óscar Ferreiro Vázquez [ed.] Avances en las realidades traductológicas: tecnología, ocio y sociedad a través del texto y del paratexto, Berlín: Peter Lang, col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation («Estudios sobre lenguas románicas y comunicación intercultural») dirigida por Gerd Wotjak, José Juan Batista Rodríguez y Dolores García-Padrón, vol. 176, pp. 49-67.
  ISSN 1436-1914_ISBN 978-3-631-80810-8 (Print)_E-ISBN 978-3-631-89074-5 (E-PDF)_E-ISBN 978-3-631-89075-2 (EPUB)_DOI 10.3726/b20227
 3. Yuste Frías, José (2022b) «Paratraducción: 16 años después. Bibliografía de los impactos científicos de la noción de paratraducción», en José Yuste Frías y Xoán Manuel Garrido Vilariño [eds.] Traducción & Paratraducción I. Líneas de investigación, Berlín: Peter Lang, Col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation («Estudios sobre lenguas románicas y comunicación intercultural») dirigida por Gerd Wotjak, José Juan Batista Rodríguez y Dolores García-Padrón, Vol. 142, pp. 299-336.
  ISSN 1436-1914_ISBN 978-3-631-81038-5 (Print)_E-ISBN 978-3-631-81145-0 (E-PDF)_E-ISBN 978-3-631-81146-7 (EPUB)_DOI 10.3726/b16522
 4. Yuste Frías, José (2022a) «Teoría de la paratraducción», en José Yuste Frías y Xoán Manuel Garrido Vilariño [eds.] Traducción & Paratraducción I. Líneas de investigación, Berlín: Peter Lang, Col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation («Estudios sobre lenguas románicas y comunicación intercultural») dirigida por Gerd Wotjak, José Juan Batista Rodríguez y Dolores García-Padrón, Vol. 142, pp. 29-64.
  ISSN 1436-1914_ISBN 978-3-631-81038-5 (Print)_E-ISBN 978-3-631-81145-0 (E-PDF)_E-ISBN 978-3-631-81146-7 (EPUB)_DOI 10.3726/b16522
 5. Garrido Vilariño, Manuel y José Yuste Frías (2022) «Traducción & Paratraducción (T&P). Mucho más que un grupo de investigación», en José Yuste Frías y Xoán Manuel Garrido Vilariño [eds.] Traducción & Paratraducción I. Líneas de investigación, Berlín: Peter Lang, Col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation («Estudios sobre lenguas románicas y comunicación intercultural») dirigida por Gerd Wotjak, José Juan Batista Rodríguez y Dolores García-Padrón, Vol. 142, pp. 9-27.
  ISSN 1436-1914_ISBN 978-3-631-81038-5 (Print)_E-ISBN 978-3-631-81145-0 (E-PDF)_E-ISBN 978-3-631-81146-7 (EPUB)_DOI 10.3726/b16522
 6. Yuste Frías, José (2022b) «Aux seuils du traduire», Meta. Journal des traducteurs. Translators’ Journal, vol. 67, n.º 3: 503-518. https://doi.org/10.7202/1100471ar 
 7. Yuste Frías, José (2022a) «De la paratraduction / On paratranslation», Meta. Journal des traducteurs. Translators’ Journal, vol. 67, n.º 3: 497-693.
 8. Yuste Frías, José (2020b) «Traducir la identidad como mantequilla: el francés beur», Trabalhos em Linguística Aplicada (TLA). Publicado en papel el 29/07/2020 y en red el 14/08/2020, vol. 59, n.º 2: 1031-1046.
 9. Yuste Frías, José (2020a) «De la diversidad cultural a la transculturalidad. Traducción & paratraducción de la identidad», Trabalhos em Linguística Aplicada (TLA). Publicado en papel el 29/07/2020 y en red el 14/08/2020,  vol. 59, n.º 2: 878-882.
Álvarez Lugrís, Alberto
Bourgoin Vergondy, Emmanuel
Buxán Otero, Patricia
De Carlos Villamarin, Pablo
Del Pozo Triviño, Maribel
Domínguez Araújo, Lara
Fernández Carballo Calero, Pablo
Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar
Galanes Santos, Iolanda
Garrido Vilariño, Xoán
González Santamaría, Pedro
Gregori Sendra, Jessica
Hermida Ruibal, Ana
Louredo Casado, Sara
Luna Alonso, Ana
Méndez González, Ramón
Montero Domínguez, Xoán
Mourelo Pérez, Salvador
Ordóñez Puime, Amador
Sanchez Trigo, Elena
Sotelo Dios, Patricia
Torres Pérez, Francisco José
Yuste Frías, José
GL
Skip to content