Acceso ás guías docentes en galego

 Acceso ás guías docentes en castelán

Traducción de videojuegos

(Prof. Ramón Méndez González)

Esta materia ten como obxectivo ofrecer ao alumnado un completo panorama do mercado dos videoxogos, así coma presentarlles as diferentes posibilidades de traballo no mesmo, xa sexa localización de textos, dinámicas publicitarias ou incluso traballo de interpretación. O alumnado terá unha primeira toma de contacto co funcionamento dos distintos eidos do sector dos videoxogos e aprenderá a afrontar as complexidades propias de cada un deles: emprego das ferramentas, desenvolvemento de aptitudes, preparación para afrontar os diferentes traballos de tradución, etcétera. Do mesmo xeito, presentaranse posibilidades de investigación para o alumnado que estea interesado en traballar con este sector no mundo académico actual. Partindo de aspectos básicos, neste curso vaise afondando paulatinamente no ámbito da localización de videoxogos, co obxectivo último de lograr que os alumnos teñan claro o panorama profesional desta industria e sexan conscientes das complexidades que poden atopar á hora de empezar a súa carreira na mesma.

GL
Skip to content