Lista de interinos en Italia. Inglés.

  A Consejería de Educación da Embaixada de España en Italia resolveu convocar as listas de aspirantes dos corpos e especialidades que se indican no Anexo I daconvocatoria, co fin de atender, en réxime de interinidade, as vacantes tanto a curso completo como substitucións para el curso 2014/2015. Prazo aberto até o 26 de marzo. …